Tworzenia pliku flash za pomocą Ming
Przykład pokazuje jak stworzyć button.

Przykład:
get flash player


Kod źródłowy:
<?php 
  Ming_setScale
(1.0); 

  function 
makeRect($r$g$b){ 
   
$s = new SWFShape(); 
   
$s->setRightFill($s->addFill($r$g$b)); 
   
$s->movePenTo(-100,-20); 
   
$s->drawLineTo(100,-20); 
   
$s->drawLineTo(100,20); 
   
$s->drawLineTo(-100,20); 
   
$s->drawLineTo(-100,-20); 
   return 
$s
  } 

// Set Font 
  
$font = new SWFFont("AnkeCalligraph.fdb"); 
  
$text1 = new SWFText(); 
  
$text1->setFont($font); 
  
$text1->moveTo(6245); 
  
$text1->setColor(0x000x000x00); 
  
$text1->setHeight(28); 
  
$text1->addString("php.net"); 
  
$b1 = new SWFButton(); 
  
$b1->setUp(makeRect(0xff00)); 
  
$b1->setOver(makeRect(0xcc00)); 
  
$b1->setDown(makeRect(000xaa)); 
  
$b1->setHit(makeRect(000)); 
  
$b1->addAction(new SWFAction("getURL('http://www.php.net/', 'phpsite');"), 
               
SWFBUTTON_MOUSEUP); 

  
$m = new SWFMovie(); 
  
$m->setDimension(250,100); 
  
$m->setBackground(0xcc0xcc0xcc); 

  
$i $m->add($b1); 
  
$m->add($text1); 
  
$i->setName("phpsite"); 
  
$i->moveTo(110,40); 

header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Content-type: application/x-shockwave-flash"); 
$m->output(); 
?> 
 

Więcej informacji:
http://pl2.php.net/manual/pl/ref.ming.php
http://ming.sourceforge.net/examples/
http://www16.brinkster.com/gazb/ming/index.htmlWebServ 2.0 (Apache 2.2.4, PHP 4.4.7/5.2.3, MySQL 4.0.26/5.0.41)


http://www.webserv.pl - Oficjalna strona programu
http://forum.webserv.pl - Pomoc techniczna
http://manual.webserv.pl - Dokumentacje


Zapraszamy na: