Tworzenia obrazka za pomocą GD2
Przykład oparty o funkcję imagettftext(), która umieszcza tekst na obrazku.

Przykład:


Kod źródłowy:
<?php  
//Nagłówek informujący przeglądarke o formacie pliku  
header("Content-type: image/jpeg");  

//Utworzenie obrazka o rozmiarach 400 x 40  
$im imagecreate(20040);  
//Jeśli chcemu utworzyć obrazek o tle pobranym z pliku JPG zamiast powyższej funkcji "imagecreate" dajemy tą:  
//$im = imagecreatefromjpeg("tlo.jpg");  

//Tło obrazka (białe)  
imagecolorallocate($im255255255);  

$rozmiar 20;  
$kat 0;  
$lewa 10;  
$gora 20;  
$kolor imagecolorallocate($im000);  
//Wstawienie na obrazek tekstu czcionką pobraną z pliku arial.ttf  
imagettftext($im$rozmiar$kat$lewa$gora$kolor"arial.ttf""Witaj!");  

$rozmiar 10;  
$kat 0;  
$lewa 120;  
$gora 38;  
$kolor imagecolorallocate($im25500);  
//Wstawienie na obrazek drugiego tekstu czcionką pobraną z pliku arial.ttf  
imagettftext($im$rozmiar$kat$lewa$gora$kolor"arial.ttf""To jest test!");  

$rozmiar 10;  
$kat 15;  
$lewa 155;  
$gora 22;  
$kolor imagecolorallocate($im0200200);  
//Wstawienie na obrazek trzeciego tekstu czcionką pobraną z pliku arial.ttf  
imagettftext($im$rozmiar$kat$lewa$gora$kolor"arial.ttf""COOL!");  

//Wygenerowanie obrazka o najlepszej jakości 100 (od 1 do 100)  
imagejpeg($im''100);  
//Wyczyszczenie pamięci  
imagedestroy($im);  
?>
 

Więcej informacji:
http://pl2.php.net/manual/pl/ref.image.php



WebServ 2.0 (Apache 2.2.4, PHP 4.4.7/5.2.3, MySQL 4.0.26/5.0.41)


http://www.webserv.pl - Oficjalna strona programu
http://forum.webserv.pl - Pomoc techniczna
http://manual.webserv.pl - Dokumentacje


Zapraszamy na: