Info
Jeżeli strona ta jest widoczna, oznacza to poprawną instalację serwera.
Można już zamienić zawartość tej strony.
Przykłady Przykłady skryptów pokazujących jak można wykorzystać dodatkowe biblioteki PHP. - GD2 (obrazki) - Ming (animacje flash) - Bzip2 (odczyt i zapis plików)

WebServ 2.0 (Apache 2.2.4, PHP 4.4.7/5.2.3, MySQL 4.0.26/5.0.41)