TechnikumTechnik informatyk z innowacją
"Grafika i gry komputerowe"
Technik usług fryzjerskich z innowacją
"Wizaż i stylizacja"


Technik inżynieri środowiska i melioracjiTechnik pojazdów samochodowych 

 Technik logistyk


 Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i wymaganiom obowiązującym na rynku pracy, co roku staramy się przedstawić gimnazjalistom nowe kierunki kształcenia.

Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego i nie tylko rynku pracy, dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania.

   Nie chcemy aby nasza szkoła produkowała bezrobotnych, tylko aby nasza oferta edukacyjna była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Dzięki temu naszym absolwentom powinno być łatwiej znaleźć zatrudnienie.

Jak widać staramy się uatrakcyjniać ofertę zawodową naszych szkół, a jednocześnie być o jeden krok przed zapotrzebowaniem rynku.

Wprowadzane nowe kierunki kształcenia są dostosowane do wymogów rynku pracy

  • Brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy
  • Spore zapotrzebowanie na fachowców

Absolwenci, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

 

  EUROPASS zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. W danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki sam suplement.

   Suplement jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy.

 

Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

 

·         Przy szkole funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny – wszystkie kierunki!!!

·         Szkoła posiada nowoczesne warsztaty szkolne oraz Okręgową Stacja Kontroli Pojazdów!!!

·         Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe!!!

·         Dla uczniów organizowane są zajęcia w ramach projektów unijnych!!!

·         Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym tablice interaktywne wraz z biblioteką szkolną i centrum multimedialnym!!!

·         Przy szkole funkcjonuje stołówka szkolna i internat z salą komputerową z dostępem do Internetu!!!

·         W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki w środowisku szkolnym!!!

·         Nad kształceniem czuwa  kreatywny, młody i przyjazny uczniom zespół pedagogiczny stosujący w swojej pracy innowacyjne metody nauczania!!!

 

Oprócz nowych kierunków kształcenia, realizowane są także zajęcia dodatkowe w ramach unijnych projektów. Są to zajęcia wyrównawcze, zajęcia z przedsiębiorczości, dodatkowe lekcje języków obcych i matematyki, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, staże i praktyki, dające szanse na rozwój zainteresowań i uzupełnienie wiedzy uczniów.

   Absolwenci technikum są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy zjednoczonej Europy. Po ukończeniu szkoły powinni znaleźć pracę w Polsce i innych krajach europejskich.


  Opis dodatkowy:

Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl