Warsztaty Grafiki Komputerowej

Podsumowanie projektu 
 „Moje ambicje – moja przyszłość”
 realizowanego w naszej szkole.

           
Od lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach mających na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

            Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 uczniów, w tym:

- 30 uczniów z klas maturalnych technikum (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 36 godz. z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki – 3 grupy po 10 osób); zajęcia te miały na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych,

-  10 uczniów z klas I Technikum Informatycznego uczestniczyło w warsztatach grafiki komputerowej (80 godz.); każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach z grafiki komputerowej w programach Ulead Video Studio 11 PL oraz 3ds Max 2010; w ramach tych zajęć został przeprowadzony konkurs, który wygrało 2 uczniów Tomasz Flis oraz Maciej Ciaramaga otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci tabletów.

Dotychczas w ramach projektu przeszkolonych zostało 8 nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i technik nauczania, a szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne m. in.:

- modele brył przestrzennych,

- specjalistyczne oprogramowanie biurowe,

- tablice, plansze dydaktyczne i słowniki do języka polskiego i języka niemieckiego oraz zestawy testów maturalnych.

Uczniowie otrzymali zestawy podręczników, a grupa informatyczna pendrive.

Od następnego roku szkolnego zaplanowana jest kolejna tura zajęć z zakresu:

-  ABC małego biznesu,

- warsztaty spawalnicze,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas programowo najwyższych technikum,

- praktyki zawodowe we wskazanych firmach, serwisach samochodowych i komputerowych w ramach współpracy szkół z pracodawcami,

-  wyjazdy studyjne,

-  warsztaty grafiki komputerowej,

-  warsztaty diagnostyki pojazdów samochodowych.

Ogólnym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności  zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Uczestnictwo uczniów w projekcie jest bezpłatne, a wszystkie materiały, które otrzymuje beneficjent, przyjazdy na spotkania studyjne bądź na praktyki są finansowane przez projektodawcę. Zasady uczestnictwa określa Regulamin. Projekt realizowany jest przez Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie na ulicy Spokojnej 9, 20 – 074 Lublin, na podstawie umowy nr 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18 listopada 2010 r.
 z Województwem Lubelskim – pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Projekt realizowany jest od 28.01.2011r. do 27.01.2013r. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zarząd Powiatu w Lublinie. Z naszego Zespołu Szkół w projekcie ogółem weźmie udział 160 uczniów.

Galeria zdjęć ...

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl