Samorząd uczniowski

Przewodniczący:
Piotr Pastucha

Zastepca przewodniczacego:
Łukasz Wiater

Sekretarz, skarbnik:
Damian Babiarz

Opiekun samorządu:
p. Janusz Sagan

19.11.2014r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz nowego opiekuna SU. W głosowaniu brali udział uczniowie naszej szkoły. Po podliczeniu głosów i zebraniu z opiekunem, którym został pan Jakub Janusz Sagan, przydzielono funkcje poszczególnym uczniom.


ZADANIA SAMORZĄDU: Samorząd Uczniowski na czele z przewodniczącym zajmuje się koordynacją i organizacją wielu działań w szkole. Począwszy od przygotowań imprez okolicznościowych (dyskotek, akcji charytatywnych) przez organizację pracy swoich sekcji, aż do promocji szkoły (np. poprzez wizyty w okolicznych gimnazjach, czy konkursy promocyjne).
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl