Samorząd uczniowski

Przewodniczący:
Łukasz Fijołek

Zastepca przewodniczacego:
Piotr Baran

Sekretarz:
Jacek Pruś

Skarbnik:
Patrycja Skoczylas

Członek samorządu;
Kacper Budzyński

Opiekun samorządu:
p. Barbara Długoszek

4.10.2017r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz nowego opiekuna SU. W głosowaniu brali udział uczniowie naszej szkoły. Po podliczeniu głosów i zebraniu z opiekunem, którym został pani Barbara Długoszek, przydzielono funkcje poszczególnym uczniom.


ZADANIA SAMORZĄDU: Samorząd Uczniowski na czele z przewodniczącym zajmuje się koordynacją i organizacją wielu działań w szkole. Począwszy od przygotowań imprez okolicznościowych (dyskotek, akcji charytatywnych) przez organizację pracy swoich sekcji, aż do promocji szkoły (np. poprzez wizyty w okolicznych gimnazjach, czy konkursy promocyjne).
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl