elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy oraz coraz lepiej opłacani.

Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony zaś - znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów. W procesie produkcji elektromechanik pojazdów samochodowych uczestniczy w wybranych etapach procesu technologicznego, w których znajomość budowy i eksploatacji pojazdów decyduje o poprawności wykonania danych operacji. Należą do nich przede wszystkim operacje monterskie oraz czynności kontrolno-odbiorcze. 

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są zajęcia z następujących przedmiotów:
*    Podstawy techniki
*    Podstawy elektrotechniki i elektryki
*    Konstrukcja pojazdów samochodowych
*    Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
*    Pracownia elektromechaniki i elektroniki
*    Przepisy ruchu drogowego
*    Specjalizacje

Języki obce do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski.

Uczniowie mają przez trzy dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i dwa dni zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych.
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl