mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych-wykonuje m.in. prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych. Przeprowadza weryfikację zużytych części i zespołów, dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane. Organizuje oraz utrzymuje w czystości stanowisko pracy, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są zajęcia z następujących przedmiotów:
*    Podstawy konstrukcji maszyn
*    Technologia mechaniczna
*    Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
*    Konstrukcja pojazdów samochodowych
*    Eksploatacja pojazdów samochodowych
*    Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
*    Zajęcia praktyczne
*    Specjalizacja

Języki obce do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski.

Uczniowie mają przez trzy dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i dwa dzni zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych.
 
 
                  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl