Technik spedytor

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

 W klasie oferujemy 26 miejsc.

 

Językiem wiodącym jest język angielski. Drugim  językiem jest język niemiecki.

 

W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i matematyka. Przedmioty uzupełniające to: historia i społeczeństwo.

 

 

W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

 

              Kwalifikacja 1: Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28.).

              Kwalifikacja 2: Obsługa klientów i kontrahentów (A.29.).

 

 

   Nauka kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika spedytora przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym  kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

 

OPIS ZAWODU

 

   Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowych i importowych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów.

   Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczania ładunku.

   Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących i instrukcje wysyłkowe. Organizuje wyładunek i załadunek towarów na środki transportowe.

   Sporządza umowy i prowadzi rozliczenia z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Nadzoruje stan techniczny pojazdów oraz udziela pomocy technicznej w przypadku awarii pojazdów. Usuwa wszelkie zakłócenia w przewozie towarów.

 

   Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacyjnej. Kierunek ten daje możliwości zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy w firmach transportowych  i spedycyjnych, agencjach celnych, przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem. W naszym regionie stawia się przede wszystkim na transport lądowy (samochodowy i kolejowy).

 

   Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w:

 

·         firmach transportowych,

·         firmach spedycyjnych,

·         firmach kurierskich,

·         urzędach pocztowych,

·         przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,

·         agencjach celnych,

·         wolnych obszarach celnych,

·         firmach świadczących usługi transportowo-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze - nowopowstałe lotnisko AIRPORT LUBLIN, morskie i inne.

 

Technikum przygotowuje do dalszego kształcenia w:

 

·         szkołach wyższych,

·         szkołach pomaturalnych,

·         szkołach policealnych.

 

Praktyka zawodowa jest zapewniona przez szkołę.

 


 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl