Technik pojazdów samochodowych

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

 W klasie oferujemy 26 miejsc.

 

   Językiem wiodącym jest język angielski(2;2;3;3h/tydzień). Drugim  językiem jest język niemiecki (od podstaw, 1;1;1;2h/tydzień).

 

   W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są matematyka i fizyka. Przedmiot uzupełniający to: historia i społeczeństwo.

 

W tym zawodzie uczeń zdobywa trzy kwalifikacje zawodowe:

 

1.      Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.)

             2.   Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych (M.12.). 

             3.   Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.).

 

OPIS ZAWODU

   Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji  pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło  także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie

fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

   Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

   Uczniowie mają przez cztery dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i jeden dzień zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych. Oprócz tego odbywają w klasie trzeciej miesięczną praktykę zawodową, w wybranych przez siebie zakładach mechanicznych, naprawczych lub serwisach samochodowych.


 
                    
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl