Technik mechanik

 

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

 W klasie oferujemy 26 miejsc.

 

   Językiem wiodącym jest język niemiecki (2;2;3;3h/tydzień). Drugim  językiem jest język angielski (od podstaw, 1;1;1;2h/tydzień).

 

   W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są matematyka i fizyka. Przedmiot uzupełniający to: historia i społeczeństwo.

 

W tym zawodzie uczeń zdobywa trzy kwalifikacje zawodowe:

  

     K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.).

     K2 -  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.).

 

OPIS ZAWODU

 

   Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi.

Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie. W ostatnich latach

w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji.

  Współczesny technik mechanik powinien: znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych. umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych.

   Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.

   Uczniowie mają przez cztery dni w tygodniu zajęcia lekcyjne  i jeden dzień zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych. Oprócz tego w klasie trzeciej odbywają miesięczna praktykę zawodową w wybranych przez siebie zakładach mechanicznych, naprawczych lub serwisach samochodowych.                    
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl