Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego

TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 im. mjr. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W BYCHAWIE BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ POWIAT LUBELSKI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA PN. „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI” PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH,
DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, TYTUŁ: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO”.
Uczestnicy projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO” biorą udział w zajęciach:
 
1. Szkolny Klub Przedsiębiorczości
2. Klub języka angielskiego zawodowego
3. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna
4. Szkolna Pracownia Diagnostyczna
5. Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki zawodowe.
 
Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane wycieczki:
1. Poznań – targi motoryzacyjne
2. Warszawa – Giełda Papierów Wartościowych
 
Szkolnym koordynatorem projektu jest Pan Andrzej Pietrzak.
 
Informacja o projekcie:   www.sukces-zawodowy.pl
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl