HubalNews - kółko dziennikarskie

Program Kółka dziennikarskiego skierowany jest do uczniów liceum i technikum. Stwarza on możliwość rozbudzania w uczniach pasji zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania jej przy wydawaniu gazetki szkolnej. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Cele programowe:
Budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich. Inspirowanie do aktywności twórczej, samodzielnego, krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Cele szczegółowe:
-zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami związanymi z zawodem dziennikarza
-poznanie i ćwiczenie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi
-kształcenie umiejętności segregowania, opracowywania zdobytych informacji
-doskonalenia sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa
-praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przy redagowaniu gazetki szkolnej Hubalnews
-rozwijanie umiejętności informatycznych oraz technicznych przy wydawaniu gazetki
-przygotowanie i zachęcanie do samokształcenia -korzystanie z różnych źródeł informacji
-doskonalenie umiejętności pracy w zespole

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
1.Opanowanie podstawowych umiejętności dziennikarskich:
-przeprowadzanie wywiadu
-redagowanie artykułu informacyjnego
-zdobywanie informacji z różnych źródeł

2.Poznanie zasad funkcjonowania redakcji oraz zasad etyki dziennikarskiej

3.Umiejętność posługiwania się komputerem, aparatem cyfrowym, dyktafonem, obsługa xero, skanera

4.Umiejętność pracy w zespole, samodzielność

Na tej stronie znajdą Państwo wersje elektroniczne numerów miesięcznika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie.
Od 2007 roku przy szkole działa kółko dziennikarskie w ramach projektu "Szkoła dla Ciebie". Za środki unijne zostało zakupione xero oraz aparat cyfrowy, dzięki czemu nasz warsztat pracy stał się bogatszy a praca przyjemniejsza.

Galerie kółka dziennikarskiego:
- Wyjazd do Teatru Osterwy w Lublinie - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Wyjazd do kina - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Wyjazd do Teatru Narodowego i Muzeum Powstania Warszawkiego - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Wyjazd do Kozłówki - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Wyjazd na DNI OTWARTE TELEWIZJI LUBLIN - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Uczestnicy projektu Szkoła dla Ciebie - 2007
- Gazetka - Szkoła dla Ciebie - 2007
- Kółko dziennikarskie - Szkoła dla Ciebie - 2007


Numery HubalNewsa - szkolnej gazetki:

- HubalNews numer 1 Październik 2005
- HubalNews numer 2 Listopad 2005
- HubalNews numer 3 Grudzień 2005
- HubalNews numer 4 Styczeń 2006
- HubalNews numer 5 Luty 2006
- HubalNews numer 6 Marzec-kiecień 2006
- HubalNews numer 7 Kwiecień-maj 2007
- HubalNews numer 8 Czerwiec 2007
- HubalNews numer 9 Wrzesień-październik 2007
- HubalNews numer 10 Listopad 2007

[Aby otworzyć plik .pdf w systemie musi być zainstalowany bezpłatny program Acrobat Reader - (pobierz Acrobat Reader - 14.4 MB), po pobraniu na lokalny dysk należy uruchomić plik arce505pol.exe]


Kontakt z redakcją HubalNewsa - szkolnej gazetki:
hubalnews_(at)_wp.pl


Logo HubalNewsa - szkolnej gazetki:
Logo HubalNews
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl