Oferta edukacyjna szkoły

Technikum – 4 lata
kształci w kierunkach:

-   technik mechanik   więcej...
 technik informatyk  więcej...
-   technik ekonomista więcej... 
-   technik pojazdów samochodowych więcej...
-    technik spedytor więcej...
-    technik logistyk więcej...
-    technik usług fryzjerskich - NOWOŚĆ!!!  więcej...
-    technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ!!! więcej...
Języki obce do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (wszystkie trzy tylko w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik usług fryzjerskich(nowości), w pozostałych zawodach j. angielski oraz niemiecki)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata
kształci w kierunkach:
-   mechanik pojazdów samochodowych  więcej...
-   elektromechanik pojazdów samochodowych  więcaj...

-  oddział wielozawodowy
-  cukiernik,
-  sprzedawca,
-  blacharz samochodowy,
-  wędliniarz,
-  kucharz,
-  piekarz 
więcej...

-   klasa budowlana - NOWOŚĆ!!!
   - murarz-tynkarz,
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
   - stolarz,
   - blacharz,
   - monter izolacji budowlanych,
   - dekarz,
   - cieśla


Języki obce do wyboru: j. angielski, j. niemiecki



Policealna Szkoła Zawodowa (dzienna i zaoczna) – 2 lata
kształci w zawodzie:
-   technik informatyk więcej...

Języki obce do wyboru: j. angielski


Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły (0-81) 56 60 045
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl