Materiały z Francji

Projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne - To broaden the educational offer through variuous international practice".

Prace uczniów stażystów - technik informatyk:
- Prezentacja Paryż
- Najciekawsze miejsca 
- Oferta handlowa
- Podsumowanie wyjazdu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl