W „Hubalu” … zbieramy baterie !!!

24 Listopad 2016
 Od zarania dziejów człowiek coś wyrzucał, czegoś się pozbywał. Postęp cywilizacyjny sprawił, że życie człowieka stało się wygodniejsze. Ale wraz z postępem cywilizacyjnym nastąpiła degradacja środowiska naturalnego. Chcąc mieć swój malutki udział w ochronie własnego środowiska, szkoła nasza zgłosiła akces do udziału  w VI Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”. Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Organizatorem Programu jest ZGK Organizacja Odzysku Biosystem SA. w Krakowie.

   Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
 

   Już otrzymaliśmy materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Koordynator szkolny, którym jest pedagog szkolny p. Janusz Sagan otrzymał konspekty lekcji, zawierające materiały dydaktyczne przydatne podczas codziennej pracy dydaktycznej.
 

   Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów odbywać się będzie przez cały rok szkolny. Pod koniec roku szkolnego placówka nasza weźmie udział w MIESIĄCU FINAŁOWYM zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, podczas którego nastąpi podsumowanie zbiórki oraz wyłonienie zwycięzców w celu przyznania atrakcyjnych nagród!
 

   Wszyscy jesteśmy świadomi z szybko postępującej degradacji naszego środowiska naturalnego. Pomyślmy przez chwilę, ile wygenerowanych przez nas, w ostatnim czasie odpadów, nie trafiło na składowisko. Zacznijmy już dziś od nas samych.


My jesteśmy gotowi, a Wy …?
DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl