Klasy patronackie w „Hubalu” …

13 Październik 2016
 Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2016/2017 szkoła nasza postawiła sobie za priorytet pozyskanie patronatów dydaktycznych wyższych uczelni. Podjęte działania mają przełożyć się na podniesienie jakości nauczania teoretycznego i praktycznego oraz podniesienie wyników egzaminów zawodowych i zdopingowanie uczniów do bycia „mistrzami w zawodzie", który zdobywają. Dotychczasowe starania zaowocowały podpisaniem umowy patronackiej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
  
   Umowę podpisali: Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI oraz dr hab. Mirosław Jarosz, prof. nadzw. WSEI – Rektor WSEI w Lublinie. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie reprezentował Dyrektor Jerzy Sprawka. Podczas wizyty w Bychawie w dniu 12.10.2016 r. Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentował dr inż. Józef Stokłosa Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli szkolni koordynatorzy współpracy z WSEI w Lublinie p. Jolanta Szpytma i p. Janusz Sagan.


Uczelnia zgodnie z treścią porozumienia obejmie patronatem /Wydział Transportu i Informatyki/ klasy Technikum w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Objęcie patronatem to szansa na wspieranie przez WSEI wszystkich inicjatyw naszej szkoły zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów oraz nauczycieli, poszerzania wiedzy i podnoszenia efektów kształcenia. W ramach współpracy zapewniona jest  m.in. opieka dydaktyczna uczelni  nad poszczególnymi kierunkami kształcenia, prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych, warsztaty odbywane na uczelni oraz obustronna promocja.

  
   Warto przypomnieć, że nasza „przygoda” z WSEI w Lublinie trwa już ponad trzy lata. Od 2013 roku uczestniczymy w  jednej z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w województwie lubelskim jaką jest konkurs dla szkól ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego "Szkoła Innowacji". Od trzech lat z rzędu szkoła nasza uzyskuje certyfikat „Szkoła Innowacji”.


    

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl