Przeciw przemocy w rodzinie i szkole …

15 Czerwiec 2015
 Z początkiem roku szkolnego 2015 nasza szkoła zgłosiła akces do udziału w realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”. Pierwszym rezultatem była specjalna broszura z informacjami o formach pomocy oraz instytucjach oferujących takie wsparcie w powiecie lubelskim.

Następnym krokiem była konferencja w Starostwie Powiatowym w Lublinie, która odbyła się 26.03.2015 r., w trakcie której spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów interdyscyplinarnych, szkół oraz instytucji, które zajmują się zwalczaniem przemocy w rodzinie. Głównym tematem konferencji były skuteczne sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Sympozjum to oficjalnie rozpoczęło realizację, przyjętego przez Radę Powiatu w Lublinie, wyżej wymienionego programu profilaktycznego.

   Kolejnym krokiem było przeprowadzenie pogadanki z młodzieżą i szkoleń dla rodziców na temat specyfiki przemocy i działań profilaktycznych w placówkach biorących udział w realizacji tego programu. Na terenie naszej szkoły takie spotkania już się odbyły.

   W dniu 31.05.2015 r. na spotkanie z rodzicami przybył czteroosobowy zespół – p. Marzena Skoczylas – przedstawiciel Powiatu Lubelskiego, p. Justyna Siek – Jacak – psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie i  dwóch policjantów z Komendy Policji w Bychawie. Podczas spotkania promowano program profilaktyczny, przedstawiono przyczyny, mechanizmy i skutki przemocy oraz formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i placówce. Przedstawiono również instytucje świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą.

   Ostatnim, tegorocznym punktem promocji tego programu było wygłoszenie pogadanki dla uczniów. Wizyta zespołu upowszechniającego ten program miała miejsce w dniu 10.06.2015 r. Na spotkanie przybyli: p. Aneta Łońska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,   p. Ewa Chmielnicka - psycholog PP-P nr 7 w Lublinie, asp. p.Irmina Łakota– z Wydziału Prewencji Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz  p. Paweł Frąk – kurator sądowy z Wydziału Rodzinnego dla Nieletnich Sądu w Lublinie. W czasie pogadanki zapoznano młodzież z formami przemocy w rodzinie, szkole i w życiu, w aspekcie psychologicznym i prawnym.

 

   Zarówno pogadanki, jak i wykłady miały na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Następne zadania wynikające z tego programu realizować będziemy już w nowym roku szkolnym.

   Koordynatorem tego programu na terenie naszej szkoły jest pedagog szkolny p. Janusz Sagan.

Galeria zdjęć ...

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl