I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RINGO

07 Maj 2015Nauczyciele, dyrekcja i uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

imienia majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

zapraszają na

 

I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RINGO


I. Cele turnieju:

-  propagowanie zdrowego stylu życia, wśród społeczności szkolnej i lokalnej

-  popularyzacja ringo - polskiej gry sportowej dla wszystkich;

-  propagowanie rekreacyjnych form spędzania czasu i dobra zabawa w grze fair play.

II. Termin i miejsce rozgrywek:

1.     29 maja 2015 r. piątek godzina 11.00

2.     Boiska przy Zespole Szkół Zawodowych Nr1 imienia majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

III. Organizator: Nauczyciele wychowania fizycznego przy ZSZ Nr1 imienia majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

IV. Uczestnicy - kategorie do wyboru:

·        dwójki dziewcząt,  chłopców oraz dwójki  mieszane – gra 1 ringiem,

·        trójki  dziewcząt,  chłopców oraz trójki  mieszane - gra dwoma ringami.

 

 

 V.  Zgłoszenia uczestników (do dnia 22.05.2015r)

·        Zgłoszenia elektroniczne dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do regulaminu na stronie internetowej szkoły www.zsz.bychawa.pl  na adres e mail: majorhubal@wp.pl

·        lub  telefonicznie: sekretariat szkoły: 815660045

W dniu zawodów drużyny wraz z opiekunami powinni zgłosić się ok. godziny 10.30.

VI. Przepisy i system rozgrywek:

1.     I Międzyszkolny turniej ringo zostanie  rozegrany według przepisów gry Międzynarodowej Federacji Ringo.

2.     Planowane są rozgrywki w kategoriach: dwójki dziewcząt i chłopców,  dwójki mieszane,  trójki dziewcząt i chłopców oraz  trójki mieszane do wyboru przez każdą szkołę.

3.     Warunkiem rozegrania  turnieju w wyżej wymienionych kategoriach jest zgłoszenie minimalnej liczby zawodników. Decyzja należy do organizatorów.

4.     O systemie rozgrywek zdecyduje liczba zgłoszonych drużyn.

Przepisy gry w ringo na www.ringo.org.pl

VIII. Nagrody:

Drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, a drużyny zwycięskie w danej kategorii - puchary.

IX. Postanowienia końcowe:

1.     Warunkiem udziału w turnieju jest brak przeciwwskazań zdrowotnych zawodników do tego rodzaju aktywności.

2.     Zawody w przypadku złych warunków atmosferycznych odbędą się w innym terminie tj.  29.05.2015r

3.     Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga  organizator.

Program turnieju:

10.30 – rejestracja drużyn I Międzyszkolnego Turnieju Ringo, losowanie, czynności organizacyjne.

10.45-11.00 – rozgrzewka

11.00 – rozpoczęcie zawodów

Ok.13.30 - 14.00 – Podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

                                                                                                        Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy ...

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl