Leonardo da Vinci - nowa edycja

18 Marzec 2014
 Program Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci" - jest to program z zakresu kształcenia zawodowego. Ma na celu rozwijanie jakości, innowacyjności i wymiaru europejskich systemów kształcenia zawodowego poprzez współpracę międzynarodową. Koncentruje się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie zgłosił projekt do konkursu w ramach programu Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci" z zakresu kształcenia zawodowego pt. "Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne – To broaden the educational offer through various international practice". Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w 100% przez Unię Europejską. W ramach tego projektu 20 osób z klas Technikum Fryzjerskiego i Informatycznego będzie miała niepowtarzalną szansę odbycia 3 tygodniowego stażu we Francji w Paryżu w salonach fryzjerskich i firmach informatycznych. Wyjazd jest planowany w październiku 2014 roku.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości sprawdzenia się na rynku pracy innym niż polski, projekt da możliwość osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych obowiązujących we Francji, przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży umiejętności dobrych wyborów, jak i podejmowania samodzielnych decyzji. Stażyści nauczą się przedsiębiorczości  i kreatywności oraz nauczą się radzić sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokonywać bariery językowe. Poprzez staż zwiększą się ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców, co jest  skuteczną walką z bezrobociem. Staż  umożliwi uczestnikom poznanie  środowiska zawodowego, organizację i kulturę pracy we Francji.

Wyjazd uczniów poprzedzi gruntowne przygotowanie kulturowe i pedagogiczne oraz językowe: języka  zawodowego francuskiego. Projekt ten poprzez realizacje założonych celów przyniesie wymierne korzyści dla uczniów.

 

Istnieje wiele korzyści z naszego projektu ponieważ poszerzy  ofertę edukacyjną naszej szkoły poprzez praktyki zagraniczne. Dążymy do zwiększenia jakości w następujący sposób: tworzenia i zwiększenia możliwości współpracy z Francją  i europejskimi sieciami szkolnictwa, stworzenie modelu najlepszych praktyk i kształcenia ustawicznego przez całe życie. Zapewnienie pełnej akredytacji / certyfikacji w UE poprzez Europass - Mobilność. Wzmocnienie i wspieranie zatrudnienia, zaangażowanie w naukę, równość społeczną,  mobilność pracowników i większą jakość ich umiejętności. Zwiększenie mobilności fryzjerów i informatyków w całej UE.

 

Autorem i koordynatorką  projektu jest pani Lidia Gruda.

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl