Projekt unijny

25 Styczeń 2012
 Od 28 stycznia 2011 roku w naszym Zespole Szkół realizowany jest projekt „Moje ambicje – moja przyszłość”, który skierowany jest łącznie do sześciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu Lubelskiego i nadzorowany jest przez Zarząd Powiatu w Lublinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z naszej szkoły docelowo w projekcie, którego celem głównym jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy w okresie dwóch lat, weźmie udział 160 uczniów.

 Zajęcia, w których uczestniczą nasi uczniowie z Technikum i ZSZ dzielą się na:

-dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki, przygotowujące do egzaminu maturalnego;


-warsztaty grafiki komputerowej, które poszerzają wiedzę informatyczną uczniów, wykraczającą poza program nauczania w zawodzie technik informatyk oraz pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i implementowania witryn WWW. Zajęcia oparte są na metodzie projektów. Ukończenie tych zajęć potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem, a najlepsze projekty uhonorowane cennymi nagrodami rzeczowymi;


-ABC małego biznesu umożliwia uczniom nabycie wiedzy z zakresu: zasad organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu, prowadzenie księgowości, pozyskiwanie dofinansowania z Funduszu Pracy i funduszy europejskich oraz prowadzenie biznesu i budowanie wizerunku firmy. Dodatkowo każdy uczestnik przechodzi kurs obsługi kasy fiskalnej i otrzymuje zaświadczenie honorowane przez pracodawców potwierdzające nabyte podczas szkolenia umiejętności. Ponadto każdy uczestnik tych zajęć bierze udział w wizycie studyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;


Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w formie:


-szkolne pracownie diagnostyki pozwalające uczniom na poszerzenie wiedzy z elektroniki samochodowej i wzbogacenie umiejętności praktycznych w tym zakresie. Każdy uczestnik bierze udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do zakładu produkującego samochody;

-warsztaty spawalnicze, które odbywają się w formie kursu spawacza i kończą się egzaminem zewnętrznym umożliwiającym uzyskanie uprawnień spawacza (świadectwo i książeczka spawacza);

-współpraca szkół z pracodawcami – tzw. praktyki zawodowe, polegają na przeszkoleniu zawodowym uczniów u wskazanego pracodawcy na terenie województwa lubelskiego i otrzymaniu opinii oraz zaświadczenia o odbytym stażu zawodowym, które dokumentują nabyte doświadczenie zawodowe, tak ważne na rynku pracy.

NASZE DOKONANIA :

W okresie luty – czerwiec 2011 roku:

-10 uczniów – uczęszczało na zajęcia z języka niemieckiego;

-10 uczniów – brało udział w zajęciach z matematyki;

-10 uczniów – przygotowywało się do matury z języka polskiego;

-10 uczniów – doskonaliło wiedzę informatyczną na warsztatach grafiki komputerowej (2 uczniów za swoje opracowania z grafiki otrzymało nagrody rzeczowe w postaci tabletów).


W miesiącach wrzesień – grudzień 2011 roku:

-10 uczniów – wzięło udział w zajęciach „ABC małego biznesu”, w ramach których, w dniu 22 listopada, odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

-20 uczniów – odbyło praktykę zawodową w firmach: serwis SKODY, serwis HONDY, zakład Perfekt-Car oraz zakład Seb-Comp w Lublinie i otrzymało opinie oraz zaświadczenia;

-10 uczniów – przeszło szkolenie w pracowni diagnostyki pojazdowej i wzięło udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym (29-30 listopada) zwiedzając: fabrykę samochodów Fiat Auto Poland S.A. – Zakład Tychy, Planetarium Astronomiczne w Chorzowie oraz część zabytkową i linię produkcyjną Browarów Tyskich;

-10 uczniów – przeszkolono w zakresie obsługi kasy fiskalnej;

-10 uczniów – rozpoczęło kurs spawacza.

Wzbogaciła się również baza szkoły. Firma Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. przekazała naszej szkole działający model dydaktyczny „System sterowania elektronicznego silnikiem Diesla EDC” o wartości 38 tyś. zł. Natomiast firma RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Lublinie wyposażyła warsztaty szkolne w urządzenia spawalnicze MIG/MAG (3 szt.), przecinarkę plazmową, szlifierkę kątową, oprzyrządowanie spawalnicze i materiały spawalnicze na kwotę 20 tys. zł. Pracownia języka polskiego zyskała różnego rodzaju słowniki, leksykony, encyklopedie PWN, literaturę i plansze dydaktyczne. Natomiast pracownia języka niemieckiego wzbogaciła się o słowniki. Pracownie matematyki otrzymały zestawy brył przestrzennych, a pracownie informatyczne pozyskały fachową literaturę oraz najnowszy pakiet programów specjalistycznych Autodesk Design Academy 2012 służący m.in. do komputerowego wspomagania projektowania CAD oraz do tworzenia grafiki 3D.

Tak wygląda pierwszy rok uczestnictwa naszej placówki w projekcie
„Moje ambicje – moja przyszłość”. Przed nami następny rok ciekawych zajęć, kursów, szkoleń oraz wycieczek dostępnych dla każdego ucznia naszej szkoły. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do korzystania z tak bogatej oferty programowej bez jakichkolwiek odpłatności.

 


  


 

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl