Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym!!!

25 Styczeń 2012
 Od września nasi koledzy z klas III gimnazjum podejmą, jako pierwszy rocznik, naukę w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej. Zamiast przygotowania do zawodów uczniowie będą zdobywać kwalifikacje wymagane w tych zawodach lub niezbędne do wykonywania konkretnych prac. Zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne, jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości, prowadzą do wykreowania nowej roli szkoły zawodowej. Ma to być szkoła gruntownie kształtująca wiedzę i umiejętności uczniów tak, aby opuszczały ją osoby przygotowane do podjęcia pracy lub do dalszego kształcenia.

Po zmianach szkoły ponadgimnazjalne będą funkcjonowały jako:

1) trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

2) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

3) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


Wprowadzane zmiany będą polegały głównie na możliwości oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji i uzyskaniu przez niego dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację.

Zobacz specjalny numer naszej gazety "HUBALnews" z ofertą naszej szkoły. 

Czytaj "HUBALnews"   

 

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl