Honor i Ojczyzna dewizą Mu były …

01 Październik 2011

   Tegoroczne Święto Szkoły odbyło się po raz dwudziesty trzeci. Tradycja naszej szkoły trwa od dnia 1 października 1988 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie nadano imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i wręczono Sztandar. Od tej chwili każdego roku, obchodzimy Święto Szkoły. W uroczystości wzięła udział społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni goście - Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Kozik, z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji  Hanna Gołofit, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, z-ca Burmistrza Bychawy Marta Wołoszyn, dyrektorzy szkół: Agnieszka Kukuryk wicedyrektor ZS im. ks. Atoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Wiesław Choduń dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Elżbieta Sobaszek wicedyrektor SP w Bychawie, Piotr Gęba dyrektor BCK w Bychawie, Barbara Cywińska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Monika Głazik redaktor "Głosu Ziemi Bychawskiej", nauczyciele emeryci oraz byli dyrektorzy. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. Konrad Szlachta, który odprawił mszę świętą oraz założyciele Szkolnego Klubu Motorowego przy ZSZ Nr 1 w Bychawie - Jarosław Bartoszek oraz Tomasz Rusinek.


   Inauguracja rocznicowych obchodów nastąpiła o godzinie 9.00. Wicedyrektor szkoły pan Andrzej Pietrzak powitał dostojnych Gości. Następnie uroczystą Mszę świętą, odprawił ks. Konrad Szlachta. Szczególnie podniosłym momentem było uroczyste ślubowanie klas pierwszych na Sztandar Szkoły. Okolicznościowe przemówienie poświęcone sylwetce Patrona wygłosił dyrektor szkoły pan Jerzy Sprawka, który cytując Jana Pawła II powiedział:

   Społeczność szkoły, wybierając dwadzieścia trzy lata temu na Patrona, osobę majora Henryka Dobrzańskiego odwołała się zapewne do wielkiego formatu człowieka, wybitnego Polaka, ze wszech miar wielkiego patrioty … Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki ma takich odważnych i mężnych Synów, jak pod Grunwaldem, podczas  obrony Jasnej Góry, zdobycia Tobruku -Narwiku - Monte Cassino i Berlina, jak w bitwie o Anglię, jak w lasach Ostaszkowa – Charkowa – Starobielska –Smoleńska -Bykowa i Katynia, jak z Powstania Warszawskiego i Lasów  Świętokrzyskich oraz Anielina „. 

   Część artystyczną wykonała  młodzież szkolna z klas maturalnych oraz klasy III Ti. Program słowno-muzyczny prezentował kolejne etapy życia  mjr. Hubala oraz idee, które były mu bliskie. Montaż słowno-muzyczny wzbogacony był prezentacją multimedialną. Nadzór nad częścią artystyczną sprawowali: pani Anna Prajsnar i wychowawcy klas maturalnych Wiesław Olech, Tomasz Stoczkowski, Dariusz Ochnik. Scenografię przygotowały: Joanna Mendykowska i Katarzyna Maciejczyk. Od strony muzycznej opiekę sprawował Łukasz Sobaszek.

   Od kilku lat tej uroczystości towarzyszą biegi hubalowe i konkurs wiedzy poświęcony Patronowi Szkoły mjr. Henrykowi  Dobrzańskiemu. Zwycięzcami Konkursu Wiedzy o Hubalu zostali:
miejsce I - Patryk Sprawka  klasa I TPs
miejsce II - Konrad Małek klasa I Ti
miejsce III - Adrian Szwałek klasa I TPs

Galeria zdjęć ...

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl