Solidna praktyka – solidny zawód – pewna praca!!!

19 Wrzesień 2011
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie biorą udział w projekcie unijnym pod tytułem „Moje ambicje, moja przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów jest umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Szczególną wartość podjętych działań stanowią praktyki zawodowe. Będą w nich od października 2011 roku uczestniczyli uczniowie zdobywający zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych i technik informatyk.

            Praktyki odbywać się będą w autoryzowanych serwisach samochodowych i komputerowych w Lublinie. Młodzież będzie tam dowożona pod opieką wychowawców. Uczniowie zdobędą  i umocnią umiejętności zawodowe w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczną. Podniesie to jakość kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu i potrzebami rynku pracy Lubelszczyzny. A więc umocni szansę absolwentów naszej szkoły na znalezienie pracy.

Uczniowie, których celem jest uzyskanie solidnego i atrakcyjnego zawodu będą zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). Otrzymają tzw. Europass – suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który wystawiony jest w języku polskim i angielskim. Dokument ten honorowany jest w krajach Unii Europejskiej. Solidny zawód zdobyty w ZSZ nr 1 daje podstawę naszym absolwentom do uzyskania dobrej pracy!!!!!

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl