Egzamin zawodowy

17 Czerwiec 2011

I znów egzamin…

Jeszcze absolwentom po nocach śni się matura, a tu znów egzamin. Tym razem uczniowie stanęli przed wyzwaniem jakim jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole zdają  go klasy: IV TM, IV TI, III ZSZ. Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny składa się z dwóch części. 
Część I - zdający ma do rozwiązania 50 zadań sprawdzających wiadomości  z przedmiotów zawodowych, w części II  20 zadań sprawdzających wiedzę  z przedsiębiorczości. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin trwa  120 minut.


Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze „łączenia teorii z praktyką”:

·         Technik mechanik  musi wykonać projekt realizacji prac związanych z wytworzeniem uszkodzonych elementów  zespołu.

·         Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej w tej części egzaminu mają dokonać  naprawy uszkodzonego układu w samochodzie.

·         Technik informatyk ma za zadanie zdiagnozować oraz usunąć usterki systemu komputerowego.

 Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.

Zdanie tego egzaminu uprawnia do posługiwania się tytułem technika, co jest ważną informacją dla przyszłego pracodawcy , świadczącą o  umiejętnościach zawodowych pracownika.

Do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołączony jest  Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, wydawany w języku angielskim. Ułatwia on znalezienie pracy w państwach UE. POWODZENIA!!!

 

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl