Nowe kierunki kształcenia w Hubalu!!!

20 Maj 2011

Nasza szkoła funkcjonuje od 50-ciu lat i wbrew pogłoskom istniejemy i rozwijamy się dalej. Uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach.

Nasza przyszłość, tak jak wszystkich szkół, zależy od naboru w kolejnych latach. Wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną. Od nowego roku szkolnego otwieramy dwa nowe kierunki kształcenia, atrakcyjne dla dziewcząt i chłopców. Zachęcamy uczniów do podjęcia nauki w technikum o specjalności technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej. Oba te kierunki mają pewną przyszłość na rynku pracy, a ich absolwenci z łatwością znajdą zatrudnienie.

Technik organizacji reklamy
znajdzie pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, studiach graficznych. Do jego zadań należy np. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, tworzenie przekazów reklamowych. W zawodzie tym odnajdą się osoby które są kreatywne, interesują się fotografią, informatyką, mają zdolności plastyczne.

Technik obsługi turystycznej może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki, ośrodkach informacji turystycznej, może prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to zawód dla osób lubiących podróże, komunikatywnych, znających języki obce, zafascynowanych odkrywaniem świata.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do matury program nauczania obejmuje przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, ekonomia i prawo o turystyce, obsługa informacji w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne. Praktyki zawodowe odbywać się będą w biurach podróży, organizacjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych.


Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). Absolwent otrzymuje tzw. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który jest wydawany w języku polskim i angielskim. Dokument ten honorowany jest w krajach Unii Europejskiej, co ułatwia znalezienie lepiej płatnej pracy.

 


My nie sprawiamy zawodu – dajemy zawód!!!


DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl