Projekt „Twój sukces w Twoich rękach”

08 Luty 2011

31.01.20011r. zakończył się w naszej szkole kolejny projekt unijny pt. „Twój sukces w Twoich rękach”. Priorytet IX, Działanie 9.2; Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, językowych, zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych, podniesienie jakości kształcenia.


W projekcie wzięło 70 uczniów w tym: 55 uczniów i 15 uczennic. Przez okres 12 miesięcy uczniowie brali udział w atrakcyjnych działaniach, dzięki którym podwyższyli swoje umiejętności. Otrzymali wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, nagrody i upominki.
W projekcie przewidziane były następujące działania: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka niemieckiego dla uczniów klas maturalnych, warsztaty grafiki komputerowej, ABC małego biznesu. Prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 osobowych grup:
a. Kurs kategorii B +E laweta  – warunkiem uczestnictwa było posiadanie prawa jazdy kat. B. Kurs obejmował 20 godzin teorii, 15 godzin praktyki i zakończył się egzaminem państwowym.
b. Kurs operatora wózka widłowego  – Zajęcia obejmowały 47 godzin teorii i 20 godzin zajęć praktycznych w okresie czerwiec – sierpień. Uczniowie otrzymali certyfikaty.
c. Kurs spawalniczy - 30 godzin teorii i 70 godzin zajęć praktycznych w okresie czerwiec – sierpień. Uczniowie zdobyli uprawnienia spawacza - świadectwo w j. polskim i j. angielskim, książeczka spawacza.
W ramach współpracy szkół z pracodawcami grupa uczniów odbyła praktyki zawodowe w serwisach: Forda, Citroena, Kia, Subaru, Skody, Volvo. Uczniowie otrzymali zaświadczenie o ich odbyciu.    
Podsumowując działania jakie zostały podjęte w projekcie unijnym 
pt. „Twój sukces w Twoich rękach
można stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły dzięki uczestnictwu w nim nieodpłatnie zdobyli dodatkowe uprawnienia spawacza, operatora wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej. Nabyli umiejętności wykorzystywania grafiki komputerowej w technologii informacyjnej, zdobyli nowe umiejętności w czasie praktyk w serwisach. Mieli także możliwość usystematyzowania i pogłębienia swojej wiedzy na zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego.
Uczestnictwo w projektach unijnych to także wymierne korzyści dla szkoły. Nasza szkoła otrzymała tablicę interaktywną z projektorem i laptop. Zachęcamy wszystkich uczniów do brania udziału w projektach bo naprawdę warto.
Od lutego rusza w naszej szkole kolejny projekt pt „Moje ambicje – moja przyszłość”, który będzie realizowany przez okres dwóch lat i pozwoli kolejnym grupom uczniów zdobyć nowe uprawnienia oraz pogłębić swoją wiedzę.

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl