Rocznica Katynia

09 Kwiecień 2010
I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy... 
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.
                                                        
  
Prawdy nie można rozstrzelać
 
9 kwietnia uczniowie kl. I Ti pod opieką wychowawczyni pani Jolanty Szpytmy przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji 70 rocznicy mordu katyńskiego. Wierszem , piosenką, fragmentami filmów starali się przybliżyć zebranym tamte straszne wydarzenia. Jeszcze do niedawna nie można było o nich otwarcie mówić, bo groziło to poważnymi problemami.

Kiedy 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili , że w lasku pod wsią Katyń niedaleko Smoleńska wojska niemieckie odkryły masowe groby oficerów polskich, wziętych do niewoli przez Sowietów jesienią 1939 roku, początkowo nikt w to nie uwierzył. W okupowanej Polsce przypuszczano, że to nowe kłamstwo. Gdy jednak zaczęto publikować zdjęcia odkrytych grobów z tysiącami ciał równo ułożonych jedno obok drugiego - ludzi z rękami spętanymi drutem kolczastym, zamordowanych strzałem w tył głowy - bolesna prawda dotarła do świadomości Polaków.Ten mord był starannie przygotowany wiele lat wcześniej. Motywy zbrodni były jednoznaczne - zadanie ciosu elicie narodu polskiego, aby łatwiej go zniewolić i wynarodowić.
            Zaczęło się 17 IX 1939 r. W następstwie akcji radzieckiej do niewoli dostało się ćwierć miliona żołnierzy WP .Został wydzielony kontyngent, do którego trafili oficerowie, literaci, inżynierowie, prawnicy, którzy umieszczeni zostali w trzech obozach: Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. 5 marca 1940 r. w Moskwie zapadła decyzja o rozstrzelaniu, którą wydał Ławrientij Beria .W pierwszych dniach kwietnia 1940 r. rozpoczęła się akcja rozładowania. Więźniowie Kozielska zostali przewiezieni koleją do stacji Gniezdowo, gdzie czekał podstawiony autobus. Stąd wywożono ich do lasu, gdzie następnie ich rozstrzeliwano. Zbrodnia katyńska nie zostałaby zapewnie ujawniona, gdyby nie agresja niemiecka na ZSRR w czerwcu 1941 r. Kiedy prawda wyszła na jaw ZSRR powołał komisję , nazywaną od nazwiska przewodniczącego komisją Burdenki, która stwierdziła, że winę za mord ponosi strona niemiecka. W 1987 r. utworzono w porozumieniu z ówczesnym przywódcą ZSRR Michaiłem Gorbaczowem mieszaną polsko-radziecką komisję do wyjaśnienia białych plam w historii wspólnych stosunków. Pomimo nazwy celem prac było ujawnienie sprawców zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1990 podczas wizyty Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, Po raz pierwszy oficjalnie przyznano, że zbrodni dokonało NKWD. Celem mordu Katyńskiego było zabicie inteligencji. Wierzono, że jeśli uda się tego dokonać to Polska przestanie istnieć. Na szczęście oprawcy pomylili się Polska mimo tak wielkich strat potrafiła się odrodzić. Katyń pokazuje jednak, jak bezwzględny potrafi być człowiek żądny panowania nad drugim człowiekiem.
Zabili tylko ciała
życie ziemskie zabrali,
lecz dusze ich były strzeżone,
jakby ukryte w stali.
Zabrali dzieciom ojców,
d
ali żonom serca rozdarte,
bo dla nich polskie życie
było tylko śmierci warte.
A na tej krwawej ziemi
zatrzymał się czas.
Stoi znieruchomiały, oniemiały las.
Drzewa podnoszą do nieba
konary, jak ludzkie ręce
 
i szumem swym proszą
                                   ‘’Panie to nie może powtórzyć się więcej"

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl