Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

18 Wrzesień 2019
 Tytuł Projektu: "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r. (przedłużenie do 30.09.2019r. ze względu na rozliczenie projektu)
Beneficjent: Powiat Lubelski
Wartość Projektu:  4 020 929,00 zł
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 405 000, 00 zł
Budżet Państwa: 3 615 929,00 zł
            Celem projektu pn. "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" było zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie  650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych”. Dominujący zakres interwencji to podwyższenie wiedzy i kompetencji, nabycie praktycznych umiejętności i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego, podwyższenie kwalifikacji uczniów w zakresie wymaganym przez pracodawców co przyszłościowo przyczyni się do większych szans na rynku pracy.
            Działania w zakresie  projektu były realizowane poprzez organizację zajęć specjalistycznych (m.in. diagnostyka komputerowa, inseminacja matek pszczelich) oraz kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (m.in. spawacz TIG i MIG MAG). Ponadto zaplanowane było zorganizowanie praktyk i staży dla uczniów.
            Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół, co pozwoliło na zwiększenie efektywności kształcenia.
            W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostały wyposażone pracownie: gastronomiczne, informatyczne oraz pracownia mechaniczno-diagnostyczna.
 
Działania przewidziane dla
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie
 
1.     Działania przewidziane dla nauczycieli, zrealizowane przez firmy zewnętrzne:
 
·        Kurs dla 3 osób „Programowanie w języku Java”,
·        Kurs dla 3 osób „Programowanie w języku C++”,
·        Kurs kwalifikacyjny kierowcy z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
dla 1 osoby,
·        Szkolenie dla 3 osób z obsługi urządzenia do serwisowania układu klimatyzacji w pojeździe oraz uzyskanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych
lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
 
2.     Działania przewidziane dla uczniów, działania zrealizowane:
 
·        „Warsztaty Usług i Diagnostyki Komputerowej” 45h zajęć dla 2 grup po 10 osób każda, realizacja w roku szkolnym 2017/2018
oraz 2018/2019,
·        „Kurs Programowania” 60h zajęć dla 10 osób, realizacja w roku szkolnym 2018/2019,
·        „Kurs ECDL Standard” 100h zajęć dla 10 osób, realizacja w roku szkolnym 2018/2019,
·        „Akademia Techniki Motoryzacyjnej” 40h zajęć dla 2 grup po 10 osób każda, realizacja w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019:
o   w tym wizyty studyjne dla uczestników ATM:
§  na Targach motoryzacyjnych „Poznań Motor Show 2018”
§  w fabryce samochodów Volkswagen w roku 2018
§  na Targach motoryzacyjnych „Poznań Motor Show 2019”
§  w fabryce samochodów Volkswagen w roku 2019
·        Kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 10 osób realizował OSK Piotr,
·        Kurs „Prawo jazdy kat. B+E” (lawety) dla 10 osób, realizował OSK Efekt,
·        Kurs „Wstęp do techniki światłowodowej” dla 10 osób,
·        Kurs „Spawacz metodą MAG” 100h dla 10 uczniów – realizował ZDZ w Lublinie,
·        Kurs „Spawacz metodą TIG” 100h zajęć dla 10 uczniów – realizował ZDZ w Lublinie,
·        Kurs „Operator wózka widłowego z uprawnieniami UDT” 45h dla
2 grup po 10 osób każda, realizował Szkolpol, realizacja w roku szkolnym 2017/2018,
·        Płatne staże dla 58 uczniów, realizowane u pracodawców.

 

Koordynator szkolny projektu

mgr inż. Jakub Wieczorkiewicz

jakubw@poczta.onet.pl

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl