KREATYWNA EDUKACJA W POWIECIE LUBELSKIM

22 Sierpień 2019
 

Tytuł Projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020:Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł

            Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.


W ramach projektu odbyły się:

 

 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

,, Innowacje w edukacji”

,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie”

                W dniach 31.07 – 01.08.2017 w naszej szkole odbyło się pierwsze ze szkoleń w ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” poświęcone było  ,, Innowacjom w edukacji”. W szkoleniu uczestniczyło dziesięciu nauczycieli ze szkół średnich z ZSZ Nr1  Bychawy ,ZSR CKP Pszczelej Woli, ZSTR Piotrowic, ZS Bełżyc i ZSP Niemiec.

                Prowadząca zajęcia pani Agnieszka Gontarz Przedstawiła wiele nowości, które mona zastosować i wdrożyć w procesie edukacji. Wskazała też metody jakie można stosować w procesie nauczania. Pokazała w jaki sposób rozmawiać i prowadzić mediacje z uczniami oraz rodzicami. Uzyskaliśmy wiele nowych wiadomości odnośnie efektywnego  prowadzenia zajęć .Zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystają w swojej codziennej pracy z młodzieżą.

 

,,Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”

,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie”

                Kolejny etap szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" - Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT już za nami. Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT.  Zajęcia poprowadził pan Marcin Socha, który bardzo ciekawie  przybliżył zagadnienia z zakresu programowania , tworzenia prezentacji i sposobów wykorzystania multimediów w prowadzeniu zajęć lekcyjnych W zajęciach uczestniczyło dziesięciu  nauczycieli z następujących szkół: z ZSZ Nr1  Bychawy, ZSR CKP Pszczelej Woli, ZSTR Piotrowic, ZS Bełżyc i ZSP Niemiec.

,,Nauka programowania”

,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie”

W  ramach projektu "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 w Bychawie prowadzone były zajęcia ,,Nauka programowania”  dla grupy dziesięciu nauczycieli ze szkół:  ZSZ Nr1  Bychawy ,ZSR CKP Pszczelej Woli, ZSTR Piotrowic, ZS Bełżyc i ZSP Niemiec. Szkolenie poprowadził pan Marcin Socha w dniach 21-22 oraz 28-29 październik 2017. Nauczyciele aktywnie i praktycznie poznawali nowe metody prowadzenia zajęć, możliwości przygotowania ciekawych zajęć. Profesjonalizm prowadzącego przyczynił się do podniesienia atrakcyjności zajęć, które będą prowadzone przez słuchaczy.

 

,,Nauczanie metodą eksperymentu ”

        26 października 2017 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie zakończyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim’’. Tematem było ,,nauczanie metodą eksperymentu’’.  Szkolenie w którym uczestniczyło dziesięciu nauczycieli szkół średnich powiatu lubelskiego:  ZSZ Nr1w  Bychawie ,ZSR CKP w  Pszczelej  Woli, ZSTR w Piotrowicach, ZS w  Bełżycach i ZSP w  Niemcach poprowadziła pani dr Natalia Rapa. Podzieliła się z nauczycielami  doświadczeniem naukowym i praktycznym jakie zdobyła w pracy w Polsce jak też poza granicami kraju ( USA, Finlandia). Nauczyciele w miłej atmosferze wzbogacili się o nowe umiejętności  i poszerzyli swój  warsztat pracy. Zajęcia przebiegały z dużym zaangażowaniem praktycznym uczestników. Wszyscy aktywnie włączyli się w realizację programu

 

,,Pedagogika specjalna”

W dniach 10.11, 16.11, 17.11, 24.11.2017r w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 odbyło się ostatnie ze szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Szkolenie dotyczyło zakresu pedagogiki specjalnej .W zajęciach wzięli udział nauczyciele ze szkół:  ZSZ Nr1  Bychawy ,ZSR CKP Pszczelej Woli, ZSTR Piotrowic, ZS Bełżyc i ZSP Niemiec. Bardzo ciekawie i intensywnie prowadzone zajęcia wniosły wiele nowości do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Ciekawe sposoby zainteresowania uczniów szkołą i otoczeniem będą służyły do pracy nad polepszeniem relacji młodych ludzi między sobą jak też do wypracowania akceptacji siebie we własnym środowisku.

 

 

 

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW

,,Konsultacje psychologiczne”

W ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” nr projektu RPLU.12.02.00-06-0137/16 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie odbyły się konsultacje psychologiczne prowadzone przez panią Iwonę Misztal oraz panią Aleksandrę Palczewską – Chrześcian.

W zajęciach wzięło udział 10 uczniów z internatu. Były to spotkania indywidualne po 4 godziny dla jednego ucznia. Zajęcia trwały w dniach 25.112017 – 20.12.2017r. Konsultacje prowadzone były w ramach zadania: doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie psychologiczne. Celem zajęć było wsparcie młodych ludzi w zupełnie nowym środowisku. W spotkaniach brała udział młodzież z Ukrainy, która znalazła się w zupełnie nowym otoczeniu.

 

,,Zajęcia wyrównawcze: język niemiecki”

Od 18.01.2018r w naszej szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, które prowadzi pani Justyna Królak. Na zajęcia uczęszcza 10 uczniów naszej szkoły. Celem zajęć jest wyrównanie wiedzy z przedmiotu i  przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego.                                                              

Druga część zajęć odbyła się w dniach 11.01.2019 – 16.05.2019 dla grupy kolejnych dziesięciu uczniów.

,,Zajęcia wyrównawcze: matematyka”

                Od miesiąca października2018  do 13 stycznia 2019 odbyło się 35 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki. Celem zajęć było wyrównanie różnic programowych dla 10 - ciu  chętnych uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadził p. Paweł Dudek.

Kolejna tura zajęć odbywała się w dniach 17.10.2018 – 13.12.2018.

 

,,Zajęcia: doradztwo zawodowe”

                Dla również dziesięciu chętnych uczniów p. Paweł Dudek poprowadził zajęcia w miesiącu styczniu 2019 rozszerzając wiedzę młodych ludzi na temat doradztwa zawodowego.

 

,,Zajęcia wyrównawcze: ITC programowanie”

                Od 16.01.2019 do 26.04.2019  przeprowadzone były  są zajęcia dla chętnych uczniów z zajęć informatycznych. Prowadzi je p. Robert Skoczylas. Zajęcia dotyczyły programowania oraz bezpieczeństwa w sieci.  

 

W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA W:

Ø  22 laptopy wraz z myszkami i oprogramowaniem

Ø  2 drukarki 3 D

Ø  Uczniowie otrzymali podręczniki do zajęć z:  matematyki, języka niemieckiego i ITC/programowanie oraz materiały pomocnicze w postaci notesu, długopisu teczki i zakładek indeksujących.

 

 Szkolny koordynator projektu - Anna Ziętek

 

                                                                                                             

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl