Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim - podsumowanie

31 Sierpień 2018


,,KREATYWNA EDUKACJA W POWIECIE LUBELSKIM”

W „HUBALU” CIĄGLE COŚ SIĘ DZIEJE

Tytuł Projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020:Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł


Podsumowanie roku szkolnego 2017-2018

Od 1 czerwca rozpoczęły się działania w celu wdrożenia projektu w  pięciu szkołach  powiatu: w ZSZ Nr1 w  Bychawie , ZSR CKP  w Pszczelej Woli, ZSTR  w Piotrowicach, ZS Bełżycach  i ZSP w  Niemcach.

 

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu odbyło  się na temat :,, Innowacje w edukacji”. W szkoleniu uczestniczyło dziesięciu nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Gontarz, przedstawiła nowe metody, które można wykorzystać w procesie nauczania. Wskazała wiele ciekawych form mediacji z uczniami i rodzicami. Zdobyte  wiadomości pozwalają rozszerzyć warsztat pracy jak też podnieść efektywność pracy z młodzieżą.

 

Kolejnym etapem kształcenia nauczycieli było szkolenie : ,, Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”. Aby ciekawie pracować z wymagającą młodzieżą nauczyciele ciągle muszą się dokształcać. Prowadzący zajęcia ,pan Marcin Socha ,bardzo ciekawie  przybliżył nauczycielom tematykę z zakresu programowania, tworzenia prezentacji sposobów wykorzystania multimediów w prowadzeniu zajęć.

 

            26 października 2017 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie odbyło  się kolejne szkolenie dla nauczycieli . Tematem było ,,Nauczanie metodą eksperymentu’’.  Szkolenie poprowadziła  dr Natalia Rapa. Podzieliła się z nauczycielami  doświadczeniem naukowym i praktycznym jakie zdobyła w pracy w Polsce oraz  poza granicami kraju ( USA, Finlandia). Nauczyciele w miłej atmosferze zdobyli nowe umiejętności  i poszerzyli swój  warsztat pracy. Zajęcia przebiegały z dużym zaangażowaniem  uczestników.

 

             Dalej inwestujemy w zdobywanie doświadczeń przez nauczycieli .W dniach 21-22 oraz 28-29 październik 2017 kolejne szkolenie poprowadził pan Marcin Socha, które dotyczyło ,, Nauki programowania” .Nauczyciele aktywnie i praktycznie poznawali nowe metody prowadzenia zajęć, możliwości przygotowania ciekawych zajęć. Profesjonalizm prowadzącego przyczynił się do podniesienia atrakcyjności zajęć, im więcej zdobędzie się wiedzy i umiejętności tym ciekawsze są zajęcia z mól dzieżą.

 

            Ostatnim ze szkoleń dla nauczycieli były zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej. Tematyka ich dotyczyła diagnozy i rodzajów terapii, rodzajów zaburzeń, równości w kontekście płci i niepełnosprawności. Pani                           zwróciła uwagę na wrażliwość i reakcje jakie mogą towarzyszyć młodym osobom, szczególnie gdy nie zawsze sami potrafimy zaakceptować siebie lub innych.

 

Dzięki projektowi młodzież uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych z matematyki , które prowadził pan Paweł Dudek. Uczniowie otrzymali podręczniki do kształcenia z matematyki z serii ,,Teraz matura” -vademecum i zbiór zadań oraz materiały pomocnicze : notesy, długopisy, teczki , zakładki  indeksujące. Odbyły się również zajęcia z języka niemieckiego , które prowadziła pani Justyna Królak. Uczniowie korzystali z repetytorium z języka niemieckiego oraz ,podręcznika i repetytorium z dostępem do platformy wsipnet.pl, Arbitur”.

 

W ramach projektu wyposażona została w laptopy z oprogramowaniem  oraz 2 drularki 3 D pracownia informatyczna.

 

            W ramach zajęć wyrównujących dla uczniów przeprowadzone były konsultacje psychologiczne, które prowadziły panie: Iwona Misztal oraz Aleksandra Palczewska.

            Przed nami jeszcze zajęcia z doradztwa metodycznego, matematyki, języka niemieckiego oraz ITC/programowanie przewidziane na następny rok szkolny.

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl