AKTUALNOŚCI:

Eliminacje szkolne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

01 Marzec 2015
 Dnia 27 lutego 2015 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom". Jak co roku chętnych uczniów nie brakowało. Do konkursu zgłosiło się 48 osób, ale ostatecznie przystąpiło 36 uczniów. Szkolnym organizatorem turnieju był pedagog szkolny Janusz Sagan. Głównym celem turnieju jest popularyzowanie zasad bezpieczeństwa w życiu naszego lokalnego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii i znajomości zasad ratownictwa.
więcej...

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

26 Luty 2015

 W poniedziałek 23 lutego 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie zorganizował w Bychawskim Centrum Kultury Obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Impreza miała charakter edukacyjny i skierowana była przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczennice klasy I TIUF oraz klas II i III TIUF wraz z opiekunami p. Joanną Mendykowską i pedagogiem p. Januszem Saganem wzięli udział w tym spotkaniu. W programie obchodów znalazły się:

·         film pt. „ Depresja! Masz wpływ”,

·         prelekcja pani psycholog o przyczynach i objawach depresji, sposobach radzenia sobie oraz zapobiegania jej nawrotom w przyszłości, a także występy uczestników ŚDS oraz zaproszonych gości.

więcej...

IT Szkoła

24 Luty 2015
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego jest uczestnikiem programu IT Szkoła. IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

W ramach studiów Studenci IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

·         84 certyfikowanych kursach e-learningowych.

·         30 wykładach w formacie DVD.

·         konkursach tematycznych i w akademickich kołach naukowych.

·         Innych przedsięwzięciach organizowanych w Programie IT Szkoła, dla studentów Programu, w tym w dodatkowych wykładach i kursach oraz w ogólnopolskim rankingu IT Szkoła.

Więcej informacji na stronie http://www.it-szkola.edu.pl/projekt

DreamSpark Premium (dawniej: MSDN Academic Alliance)

24 Luty 2015

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego jest uczestnikiem programu Microsoft DreamSpark Premium. Microsoft DreamSpark jest programem dla szkół średnich oraz  uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Szkoła otrzymała subskrypcję DreamSpark, która daje dostęp do platformy Microsoft – serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w DreamSpark, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Może być jednak wykorzystywane wyłącznie niekomercyjnie, w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury Szkoły (np. nie wolno go używać w administracji lub jako serwera wydziałowego). Dodatkowo nasi uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość CAŁKOWICIE DARMOWEGO pobierania i instalacji oryginalnych systemów operacyjnych i oprogramowania firmy Microsoft na swoich komputerach osobistych bez terminu ważności subskrypcji.

Sklep oraz spis oprogramowania wchodzącego w skład DreamSpark są dostępne pod adresem:

http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=7n07srsyrj

więcej...

Człowiek- najlepsza inwestycja

10 Luty 2015
  Nasza szkoła jako jedna z 83 placówek w Powiecie Lubelskim została objęta wsparciem w ramach projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
więcej...

Wyniki konkursu na sportowca szkoły po I półroczu

05 Luty 2015
 Wyniki konkursu sportowca szkoły po I półroczu:


Chłopcy:

  1. 1.      Pizoń Adrian  IV TI – 80 pkt.
  2. 2.      Nakonieczny Marek  IV TI – 68 pkt.
  3. 3.      Moczybroda Krzysztof III TPS – 67 pkt.

Dziewczęta:

     1.      Winiarczyk Aleksandra - klasa  ITI/TUF – 32 pkt.

     2.      Pawlas Katarzyna  - klasa III TI/TUF – 26 pkt.
3. Kulka Ewelina  - klasa II TI/TUF  - 23 pkt.

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl