AKTUALNOŚCI:

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

25 Czerwiec 2016

   Uczniowie Hubala rozpoczęli już wakacje. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 24.06.2016 roku. Jak co roku, dzień ten rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym w Bychawie. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od ceremoniału szkolnego. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyście Hymn Państwowy. Następnie głos zabrał pan dyrektor – Jerzy Sprawka. Podziękował uczniom i nauczycielom za włożony wysiłek w proces dydaktyczny, życzył też zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki.

więcej...

„Włoskie staże uczniów z Bychawy” …

20 Czerwiec 2016

 Projekt unijny „Włoskie staże uczniów z Bychawy” w programie Erasmus+ finansowanym ze środków Unii Europejskiej jest już na półmetku. Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, w dniach 05.0524.05.2016 i 30.0517.06.2016 roku odbyły swój trzytygodniowy staż zawodowy. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale partnera z Włoch – Azzurra Societa Cooperativa Sociale. Grupa 24 uczennic i uczniów: technik pojazdów samochodowych - 11 osób, technik usług fryzjerskich 8 - osób i technik informatyk – 5 osób, odbywała swe praktyki pod opieką Pani Katarzyny Maciejczyk i Pana Janusza Sagana.

   Głównym celem projektu jest nabycie przez jego uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych.

   Każdy uczestnik projektu wziął udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. 

więcej...

Kolejna akcja Honorowego Dawcy Krwi

16 Czerwiec 2016
 W dniu 09.06.2016 r. odbyła się już po raz czwarty w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w „Hubalu”. Tak jak dotychczas zorganizowana została ona we współpracy z  ekipą wyjazdową Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Na akcję stawili się jak zawsze i  niezawodnie uczniowie i absolwenci. Tym razem liczba krwiodawców jest mniejsza ze względu na odejście ze szkoły absolwentów, którzy stanowili zdecydowana większość dawców krwi. Tym niemniej do oddania krwi zakwalifikowało się 11 osób. Zebrano 4.950 ml cennego leku, który trafił do banku krwi WCKiK SP ZOZ w Lublinie.   Jest to szczególnie ważna akcja ponieważ na krew czekają tysiące chorych ludzi. Oddając cząstkę siebie nie tylko ratujemy życie innych ale dajemy także przykład otoczeniu. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania.
więcej...

Spacerkiem po wiecznym mieście …

15 Czerwiec 2016
   Grupa stażystów ze Spoleto, w niedzielę 12.06.2016 r. udała się na wycieczkę do Rzymu i Watykanu. Z samego rana z przewodniczką p. Beatą Watrak i opiekunem Januszem Saganem wybraliśmy się na zwiedzanie wiecznego miasta i Watykanu. Naszą podróż rozpoczęliśmy od zwiedzania Colosseum /w starożytności Amfiteatr Flawiuszów/, jednego z najpiękniejszych zabytków w Rzymie. Powstał on w I w n.e. To duża eliptyczna budowla o dł. 156 m, obwodzie 524 m i wysokości 48,5 m. Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów. Nazwa Colosseum została nadana od znajdującego się w pobliżu budowli, ogromnego posągu Nerona zwanego kolosem.


więcej...

18 Piknik Olimpijski

12 Czerwiec 2016
 11.06 2016r na terenie parku Kępy Potockiej w Warszawie odbył się 18 Piknik Olimpijski, dokładnie 55 dni przed rozpoczęciem XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio.
Wyjazd na piknik dla grupy młodzieży z Gimnazjum Nr1 w Bychawiezorganizowała pani Elżbieta Głąb. Dzięki jej uprzejmości  uczennice klasy III TIUF i II TI oraz  panie Urszula Wilkołaska i Joanna Mendykowska,mogły uczestniczyć w tym niecodziennym, sportowym wydarzeniu.
więcej...

Tydzień w Spoleto za nami …

08 Czerwiec 2016

Pierwszy tydzień praktyk zagranicznych drugiej grupy w Spoleto we Włoszech już za nami. Zakończył się on w sobotę 04 czerwca. Również tego dnia zmieniliśmy miejsce zakwaterowania. Opuściliśmy gościnne progi Casa di Ospitalita Nazareno, udając się do Ostello Villa Redenta Spoleto. Był to dla nas okres pełen wyzwań, nowych doświadczeń zawodowych oraz lekcja samodzielności. Po raz pierwszy spotkaliśmy się się z pracodawcami i poznaliśmy swoje miejsca pracy oraz obowiązki i zadania na cały okres stażu. Wszystkie miejsca praktyk zaproponowane przez włoskiego partnera pozwalają nam poszerzyć i udoskonalić swoje umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Dużym wyzwaniem dla nas jest porozumiewanie się z współpracownikami. Głównie rozmawiamy w języku angielskim i włoskim. Zdobyte w ten sposób umiejętności językowe przydają się nam nie tylko w pracy, ale także podczas zakupów. W wolnym czasie pod opieką Janusza Sagana spacerujemy po centrum miasta poznając najważniejsze zabytki oraz górskie szlaki turystyczne.

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl