AKTUALNOŚCI:

Narodowe czytanie "Quo Vadis" w szkole

08 Wrzesień 2016

 3 września 2016 roku odbyła się 5 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, którą zainicjował prezydent Bronisław Komorowski w 2012 r. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Decyzją internautów w tym roku  czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości .
5 września uczniowie  naszej szkoły, po raz trzeci ,włączyli się do akcji. W ramach zajęć  języka polskiego czytali wybrane przez siebie fragmenty „Quo vadis”. Klasy I, II, III przygotowały referaty na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza .W ten sposób przygotowują się do udziału w szkolnym konkursie pt. „Życie  i twórczość  Henryka Sienkiewicza”, którego wyniki poznamy już wkrótce. Na zwycięzców czeka niespodzianka…

Galeria zdjęć ...

Narodowe czytanie "Quo Vadis"

04 Wrzesień 2016
 W sobotę 3 września po raz kolejny odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe czytanie 2016.  W tym roku czytane były fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W naszym mieści akcja zorganizowana była przez Starostę Lubelskiego i Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Obszerne fragmenty dzieła Henryka Sienkiewicza czytane przez zaproszonych gości mogliśmy usłyszeć w amfiteatrze przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Jednym z lektorów reprezentujących nasza szkołę był wicedyrektor Pan Tomasz Stoczkowski. Całą impreza miała ciekawą i bogatą oprawę artystyczną.

Galeria zdjęć ...

Gminne obchody sierpniowego święta

16 Sierpień 2016
  15 sierpnia 2016 r. w Bychawie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego połączone z upamiętnieniem dziewięćdziesiątej szóstej rocznicy Bitwy Warszawskiej zwaną w historii Cudem nad Wisłą. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Pan Jerzy Sprawka wraz z pocztem sztandarowym. W skład pocztu wchodzili uczniowie Rafał Sulowski, Łukasz Fijołek i Michał Sowa. Ponadto w delegacji składania wiązanki wziął udział uczeń Łukasz Rusinek.
więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

25 Czerwiec 2016

   Uczniowie Hubala rozpoczęli już wakacje. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 24.06.2016 roku. Jak co roku, dzień ten rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym w Bychawie. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od ceremoniału szkolnego. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyście Hymn Państwowy. Następnie głos zabrał pan dyrektor – Jerzy Sprawka. Podziękował uczniom i nauczycielom za włożony wysiłek w proces dydaktyczny, życzył też zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki.

więcej...

„Włoskie staże uczniów z Bychawy” …

20 Czerwiec 2016

 Projekt unijny „Włoskie staże uczniów z Bychawy” w programie Erasmus+ finansowanym ze środków Unii Europejskiej jest już na półmetku. Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, w dniach 05.0524.05.2016 i 30.0517.06.2016 roku odbyły swój trzytygodniowy staż zawodowy. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale partnera z Włoch – Azzurra Societa Cooperativa Sociale. Grupa 24 uczennic i uczniów: technik pojazdów samochodowych - 11 osób, technik usług fryzjerskich 8 - osób i technik informatyk – 5 osób, odbywała swe praktyki pod opieką Pani Katarzyny Maciejczyk i Pana Janusza Sagana.

   Głównym celem projektu jest nabycie przez jego uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych.

   Każdy uczestnik projektu wziął udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. 

więcej...

Kolejna akcja Honorowego Dawcy Krwi

16 Czerwiec 2016
 W dniu 09.06.2016 r. odbyła się już po raz czwarty w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa w „Hubalu”. Tak jak dotychczas zorganizowana została ona we współpracy z  ekipą wyjazdową Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Na akcję stawili się jak zawsze i  niezawodnie uczniowie i absolwenci. Tym razem liczba krwiodawców jest mniejsza ze względu na odejście ze szkoły absolwentów, którzy stanowili zdecydowana większość dawców krwi. Tym niemniej do oddania krwi zakwalifikowało się 11 osób. Zebrano 4.950 ml cennego leku, który trafił do banku krwi WCKiK SP ZOZ w Lublinie.   Jest to szczególnie ważna akcja ponieważ na krew czekają tysiące chorych ludzi. Oddając cząstkę siebie nie tylko ratujemy życie innych ale dajemy także przykład otoczeniu. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania.
więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl