AKTUALNOŚCI:

Certyfikat „Lubelskiej Szkoły Życia” dla „Hubala” …

06 Grudzień 2016
 W dniu 2 grudnia 2016 roku, w Zamościu odbyła się uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów "Lubelskiej Szkoły z Życiem", będącej wynikiem wspólnej akcji edukacyjno-informacyjnej Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji DKMS.

więcej...

Hubalowa Wigilia - na Bielawach las szumem historię opowiada …

05 Grudzień 2016
  Już dziewięć lat temu, 22 czerwca 2007 roku, odsłonięty został na Bielawach koło Opoczna pomnik Hubalowej Wigilii”. Od tej pory w pierwszy piątek grudnia przyjeżdżają tutaj uczniowie i leśnicy, żeby przypomnieć wigilię z 1939 roku. Organizatorami tej uroczystości jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala z Radomia i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.    Również w tym roku, 02 grudnia delegacja naszej szkoły uczestniczyła w X „Hubalowej Wigilii”. Przedstawicielami społeczności Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie byli uczniowie klasy I Tps Łukasz Gajor, Bartosz Łagut i Jacek Pruś wraz z wychowawcą Januszem Saganem i p. Bogusławem Sobkowiczem.

więcej...

Rozmieniamy się na grosze …

30 Listopad 2016
 Samorząd Uczniowski Zespołu  Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie zachęca wszystkich nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i jej sympatyków do udziału w akcji Góra Grosza. Cel „Góry Grosza” pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te nasze decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. To ogromny kapitał społeczny.
więcej...

"Lubelska kuźnia talentów 2016-2019"

30 Listopad 2016
    Uczeń klasy II TPS Rafał Sulowski otrzymał stypendium w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Rafałowi gratulujemy pracowitości i zdolności.

 Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 9 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zajęcia w ramach projektu „Portugalskie staże uczniów z Bychawy"

30 Listopad 2016
 Od dnia 22 listopada 2016 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Beatę Krzysiak dla pierwszej grupy wyjeżdżającej na staż zawodowy. Kurs ma na celu przygotowanie uczniów do wyjazdu do Portugali w ramach projektu  „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”, nr projektu: 2016-1-PL1-KA102-023454 . W zajęciach uczestniczy 21 uczniów, z których 16 w miesiącu lutym wyjedzie na 3-tygodniowy staż zagraniczny.
więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl