AKTUALNOŚCI:

Zdrowe odżywianie

08 Czerwiec 2017
 Dnia 31 maja 2017 roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. W imprezie wzięli udział uczniowie klas I TI, I TPS i II TPS, wychowawcy , panowie dyrektorzy, nauczyciele. więcej...

"Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"

08 Czerwiec 2017
 Tytuł Projektu: "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  4 020 929,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 405 000, 00 zł

Budżet Państwa: 3 615 929,00 zł

            Celem projektu pn. "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie  650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

więcej...

"Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

05 Czerwiec 2017
 Tytuł Projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł

            Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

więcej...

Wycieczka do Woli Okrzejskiej

23 Maj 2017

 22.05.2017 r. finaliści szkolnego konkursu o Henryku Sienkiewiczu odwiedzili muzeum w Woli Okrzejskiej. Wola Okrzejska to niewielka miejscowość, gdzie znajduje się dworek, w którym urodził się oraz spędził pierwsze 10 lat życia nasz wielki pisarz historyczny Henryk Sienkiewicz. Obecnie jest to muzeum gromadzące i udostępniające zwiedzającym pamiątki rodzinne Sienkiewiczów, egzemplarze książek napisanych przez noblistę i wydanych w najodleglejszych zakątkach świata.

więcej...

Zajęcia językowe w ramach projektu

17 Maj 2017

 Od dnia 17 maja 2017 roku rozpoczęła w naszej szkole  druga grupa zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Beatę Krzysiak. Kurs ma na celu przygotowanie uczniów do wyjazdu do Portugali w ramach projektu  „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”, nr projektu: 2016-1-PL1-KA102-023454 . W zajęciach uczestniczy 20 uczniów, z których 16 w miesiącach listopadzie wyjedzie na 3-tygodniowy staż zagraniczny.

 W czasie 30 – godzinnego kursu uczniowie nabędą umiejętności językowe zawodowe oraz nabiorą pewności w konwersacji w obcym języku.

W ramach wsparcia językowego każdy uczeń otrzymał rozmówki angielski – polskie.


Ogólnopolski finał OTS

15 Maj 2017
 W sobotę 13.05.2017 roku w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105 w Warszawie odbył się FINAŁ XVIII edycja Olimpiady Techniki Samochodowej. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie musieli wykonać dwa zadania praktyczne z zakresu elektroniki i diagnostyki samochodowej, które opisane są w poniższym załączniku. Uczeń naszej szkoły HUBERT KRÓL w indywidualnej rywalizacji zajął wysokie 9 miejsce w Polsce należy zaznaczyć, że w tym roku w olimpiadzie brało udział 460 uczniów z 162 szkół z całej Polski.
więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl