AKTUALNOŚCI:

Wywiadówka

15 Luty 2021
  18 lutego 2021 roku od godz. 1700 serdecznie zapraszamy na wywiadówkę, która ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, odbędzie się w formie zdalnej.

W godzinach 1700 – 1900 odbywać się będą konsultacje online, telefonicznie, e-mailowe z wychowawcami i nauczycielami. Zasady organizacji zebrania przekażą wychowawcy. Zachęcamy rodziców do udziału.


POMOC SPECJALISTÓW W PORADNI

05 Luty 2021
W przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, przeżywania silnego lęku, trudności w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych trudnych sytuacji zachęcamy do  kontaktu
ze specjalistami naszej Poradni.
Przypominamy, że pomimo trwającej epidemii nasza Poradnia pracuje stacjonarnie, oferując różnorodne formy pomocy. Proponujemy  wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, pomagamy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, a także udzielamy wsparcia rodzicom i opiekunom
oraz nauczycielom.

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” (https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/ ) 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU ZE SPECJALISTAMI!

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie

ul. Gen. Andersa 2

tel. 81 56 60 232

e-mail:  ppp.bychawa@powiat.lublin.pl


Nowy sprzęt w ramach projektu

03 Luty 2021
 W ramach projektu „Nowe kwalifikacje” nasza szkoła została doposażona w Działający model dydaktyczny Systemu Sterowania Silnikiem ZI - Motronic 1.5.5, działający model dydaktyczny Systemu Sterowania Silnikiem ZS – Common Rail, mierniki uniwersalne UNI-T , zasilacz laboratoryjny 0-30V, 0-30A, 300W oraz wyciąg spalin.
Powyższy sprzęt, będzie wykorzystywany podczas zajęć z uczniami kształcącymi się w zawodzie Technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Akademia Techniki Motoryzacyjnej” oraz na zajęciach z przedmiotów szkolnych m.in., Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Elektrotechnika i elektronika, Silniki pojazdów samochodowych.
W najbliższym czasie w ramach projektu zostaną doposażone także pracownie informatyczne.

Galeria zdjęć ...

„Talerz zdrowia”

22 Grudzień 2021
 „Talerz zdrowia” to projekt edukacyjny, który został zrealizowany w  klasach II na lekcjach wychowania fizycznego oraz  zajęciach z wychowawcą w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Celem projektu była umiejętność zdobywania wiedzy z  wykorzystaniem  zasobów biblioteki szkolnej, uświadomienie młodzieży negatywnych skutków nieprawidłowego odżywania, zmiana nawyków żywieniowych, promocja zdrowia oraz różnorodnych form aktywności.
 
 Zrealizowane zadania: przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych tematyce zdrowego odżywiania, wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnych i plakatów związanych z tym tematem oraz przeprowadzenie  etapu  klasowego i szkolnego konkursu pt. „ Zdrowie na talerzu” z wykorzystaniem  platformy  Quizziz, który odbył się 18.12.2020 r.
 
więcej...

Projekt „Nowe kwalifikacje”

14 Grudzień 2020
 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji 79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnęty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: "Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie".

Więcej szczegółów ...

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin uczestnictwa ...
Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu...
Deklaracja uczestnictwa - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu...
Formularz zgłoszeniowy - uczeń...
Deklaracja uczestnictwa - uczeń...

„Dance with me” – nowy projekt w „Hubalu”

13 Grudzień 2020
 Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła została partnerem w projekcie Erasmus+ „Edukacja szkolna”. Tytuł nowego projektu to „Dance with me”. Numer projektu 2020-1-IT02-KA229-079184_4. Formalnie realizacja projektu rozpoczęła sie już we wrześniu ale ze względu na Covid-19 działania projektowe zostały zawieszone. Przewidywany okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022 r. Całkowita kwota projektu: 145,786 euro. Dofinansowanie przyznane szkole: 27,344 euro.
   Partnerami projektu zostały szkoły z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Turcji. W czasie realizacji projektu zaplanowane jest pięć mobilności dla uczniów i nauczycieli. W projekcie z ramienia naszej szkoły weźmie udział około 50 uczestników. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Katarzyna Maciejczyk.
   Projekt koncentruje się na dialogu międzykulturowym, poznaniu różnych kultur, zwyczajów i ludzi. Będzie to okazja do doskonalenia umiejętności językowych jak również  tych związanych z tańcem i muzyką.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl