AKTUALNOŚCI:

Wigilijne Dzieło Pomocy

18 Grudzień 2008
,,Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji,

kiedy będzie potrzebował  czyjejś pomocy.

Nie bądźmy obojętni…’’


W dniach 15-19 grudnia 2008 roku w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny połączony z loterią  fantową, w której można było stać się szczęśliwym posiadaczem ozdób, stroików świątecznychoraz maskotek. Akcja została zorganizowana przez szkolne Koło Caritas. Cieszyła się dużym zainteresowaniem co świadczy o tym, że młodzież nie jest obojętna na los drugiego człowieka. Uzyskaną  kwotę: 290 PLN - przeznaczono na cel charytatywny, jakim jest  pomoc dla chorego Jasia.
więcej...

Konkurs WSPA

12 Grudzień 2008
VIII EDYCJA WOJEWÓDZKA KONKURSU -
,,PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ NA RYNKU PRACY’’
 
 Organizatorami konkursu są: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem głównym projektu jest kształtowanie u uczniów aktywnej postawy wobec życia osobistego i zawodowego, wyrobienie umiejętności poznawania siebie i oceniania swoich możliwości psychofizycznych oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego znalezienia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej. Tematyka konkursu: rynek pracy, poszukiwanie pracy, planowanie kariery zawodowej, gospodarka rynkowa, Unia Europejska.
Organizacja konkursu:
 - I etap –eliminacje szkolne - 19 lutego 2009 r
 - II etap-odbędzie się w WSPA - 23 marca 2009r
 - III etap-odbędzie się w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej - 6 kwietnia 2009r
Główna nagroda: NOTEBOOK!!!!!
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT z paniami:
Moniką Stanicką i Urszulą Wilkołazką.

Szopka

12 Grudzień 2008
,,W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu ...
’’

               Szopka bożonarodzeniowa to makieta przedstawiająca wnętrze stajni betlejemskiej w noc, podczas której narodził się Jezus Chrystus. Szopka bywa wykonywana jako miniatura, a także jako konstrukcja rzeczywistej wielkości. Może mieć ona formę jaskini lub groty, ale najczęściej przedstawiona jest w formie stajenki. W każdej szopce znajduje się mały Jezus, Maryja oraz Józef, elementami szopki są także postaci Trzech Króli, pasterzy, a także bydło i owce, Gwiazda Betlejemska, anioły. Uczniowie klasy II TM, wykonali szopkę bożonarodzeniową. Zgodnie ze szkolną tradycją szopka została ustawiona na parterze, w miejscu widocznym dla każdego, kto wchodzi do budynku naszej szkoły. W tle szopki słychać dźwięki kolęd, które wprowadzają nas w świąteczny nastrój.

Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę

10 Grudzień 2008
,,W tym roku spotykamy się już po raz szesnasty
Bo przecież tyle marzeń jest na świecie
czy się spełnią ?
trzeba wierzyć
bo od Ciebie tak naprawdę
bo od Ciebie to zależy...’’

Ewa Dados

            Jak co roku ruszyła akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę". Jest to nazwa ogólnopolskiej inicjatywy obywatelskiej organizowanej od 1992 roku przez Polskie Radio Lublin, kierowanej przez Ewę Dados. Polega ona na zbiórce  trwałej żywności, odzieży, środków czystości, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin. W akcji tej nie zbiera się żadnych środków finansowych, dlatego też osiągnęła ona dużą popularność.
więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl