AKTUALNOŚCI:

Dzień otwarty

1 Maj 2010
30 kwietnia 2010 nasza szkoła zorganizowała Dzień Otwarty, na który przybyli uczniowie z okolicznych gimnazjów. Po krótkim powitaniu gości przez wicedyrektora Mirosława Wieczorkiewicza, gimnazjaliści mogli obejrzeć naszą szkołę gdzie  zobaczyli min. zajęcia prowadzone z użyciem tablic interaktywnych.. Na warsztatach szkolnych młodzież mogła obserwować pracę na poszczególnych działach. Szczegółowe informacje na temat oferty szkoły można było uzyskać na specjalnie przygotowanych stoiskach. Tam również można było zobaczyć osiągnięcia sportowe i motoryzacyjne naszych uczniów.

 
więcej...

Pożegnanie maturzystów

30 Kwiecień 2010
Na pięć dni przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość była okazją do podsumowania trzech /LP/ i czterech /TM i Ti/ lat pracy oraz do wyróżnienia najlepszych absolwentów. Prowadzący uroczystość Pan Janusz Sagan, wydał komendę do wprowadzenia pocztu sztandarowego. Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Adam Biaduń, który dokonał między innymi podsumowania wszystkich osiągnięć tegorocznych maturzystów. Następnym punktem było uroczyste ślubowanie maturzystów na Sztandar Szkoły. W skład delegacji abiturientów do ślubowania wchodzili: Jacek Głazik, Diana Sprawka, Marzena Sowa, Emil Dolecki, Karol Kamiński, Anna Atras, Sylwia Ziętek i Adrian Mrozek.
więcej...

Rocznica Konstytucji 3 maja

29 Kwiecień 2010


 Dnia 29 kwietnia bieżącego roku w ZSZ Nr 1 odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca wydarzenia sprzed 219 lat.

 3 maja 1791 Sejm Wielki w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych- Konstytucję gwarantującą niepodległość zewnętrzną i zdolność wewnętrzną narodu. Mimo, że nie cieszyliśmy się nią długo, chwila ta na zawsze zapisała się w dziejach naszej historii i powinniśmy się czuć zobowiązani do przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu narodowego, po czym uczniowie klasy II TPs montażem słowno-muzycznym, przypomnieli wydarzenia z 1791 roku. W trakcie tejże uroczystości, młodzi artyści zabrali społeczność szkolną na wędrówkę przez wieki aby przypomnieć nam jaką wartością jest wolność. Uzupełnieniem całej akademii była prezentacja multimedialna, na którą składały się zdjęcia upamiętniające te podniosłe wydarzenia. 
więcej...

I Ogólnopolski Zjazd „hubalowej rodziny”

26 Kwiecień 2010
 

W niedzielę 25 kwietnia 2010 roku zakończył się trwający trzy dni Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię majora Hubala i Hubalczyków.

W imieniu swoim i Zarządu Województwa Mazowieckiego chcę serdecznie podziękować za to, że wszyscy tu zebrani państwo kultywujecie pamięć o nim, pamięć historyczną o bohaterach naszego narodu – powiedział podczas uroczystości otwarcia zjazdu Piotr Szprendałowicz, członek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Program przygotowany przez radomskiego Hubala był bogaty w wydarzenia. Po uroczystym złożeniu kwiatów przy pomniku patrona, na terenie za szkołą przedstawiciele „hubalowych” szkół, drużyn harcerskich i mieszkańców wsi w których przebywał oddział Hubalczyków zasadzili symboliczne drzewka – cisy, przekazane szkole przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

więcej...

Rocznica Katynia

09 Kwiecień 2010
I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy... 
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.
                                                        
  
Prawdy nie można rozstrzelać
 
9 kwietnia uczniowie kl. I Ti pod opieką wychowawczyni pani Jolanty Szpytmy przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji 70 rocznicy mordu katyńskiego. Wierszem , piosenką, fragmentami filmów starali się przybliżyć zebranym tamte straszne wydarzenia. Jeszcze do niedawna nie można było o nich otwarcie mówić, bo groziło to poważnymi problemami.
więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl