AKTUALNOŚCI:

„ABC małego biznesu”

24 Październik 2011
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie odbywają się zajęcia „ABC małego biznesu”- realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. więcej...

Wybory do samorządu

20 Październik 2011
Dnia 11 października 2011 r. w naszej szkole odbyły się wybory do  Samorządu Uczniowskiego. Od godz. 9.25 przy Kąciku Patrona pracę rozpoczęła komisja wyborcza, która czuwała nad poprawnością głosowania. Każdy z uczniów mógł zagłosować tylko na jednego kandydata, wybierając jego nazwisko na karcie do głosowania. Uczniowie tłumnie brali dział w wyborach, gdyż każdy chciał wybrać osobę, która będzie reprezentowała jego sprawy na forum szkoły. Łącznie oddano 188 głosów. więcej...

Dzień nauczyciela

19 Październik 2011

W dniu 13.10.2011r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, klasa III TM/TPS z wychowawczynią  Katarzyną Maciejczyk przygotowała krótki  program rozrywkowy dla nauczycieli naszej szkoły.

Do powstania programu przyczynili się wszyscy uczniowie szkoły, którzy wypełnili opracowaną  ankietę, zawierającą dziesięć kategorii dotyczących kontaktów nauczyciela z uczniem. Spośród wszystkich ankiet przyznano po jednej SOWIE, choć różnice były niewielkie, co świadczy o tym, że sympatie uczniów rozkładały się równomiernie. więcej...

Powiatowe biegi sztafetowe

19 Październik 2011

W dniu 04.10.2011r. na obiektach sportowych naszej szkoły zostały przeprowadzone Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe.

Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn w kategorii chłopców:

- ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

- ZSTR w Piotrowicach,

- ZS w Niedrzwicy Dużej,

- ZSZ Nr 1 w Bychawie,

- ZST Bełżyce,

- LO Wysokie,

- ZSR Przczela Wola

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły drużyny:

- ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

- ZST Bełżyce,

- ZSR Przczela Wola

więcej...

27 pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

13 Październik 2011
W dniu 08.10.2011 r. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych NR 1 uczestniczyli w 27 pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem "Każdy ma swoje Westerplatte". Wspólnie z ks. Grzegorzem Kolasą pielgrzymkę zorganizowała katechetka Anna Pikul. O godz. 17.00 odbyła się Msza Święta w intencji maturzystów, a następnie o 20.00 Modlitwa Różańcowa, zakończona Apelem Jasnogórskim. więcej...

Honor i Ojczyzna dewizą Mu były …

01 Październik 2011

   Tegoroczne Święto Szkoły odbyło się po raz dwudziesty trzeci. Tradycja naszej szkoły trwa od dnia 1 października 1988 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie nadano imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i wręczono Sztandar. Od tej chwili każdego roku, obchodzimy Święto Szkoły. W uroczystości wzięła udział społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni goście - Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Kozik, z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji  Hanna Gołofit, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, z-ca Burmistrza Bychawy Marta Wołoszyn, dyrektorzy szkół: Agnieszka Kukuryk wicedyrektor ZS im. ks. Atoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Wiesław Choduń dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Elżbieta Sobaszek wicedyrektor SP w Bychawie, Piotr Gęba dyrektor BCK w Bychawie, Barbara Cywińska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Monika Głazik redaktor "Głosu Ziemi Bychawskiej", nauczyciele emeryci oraz byli dyrektorzy. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. Konrad Szlachta, który odprawił mszę świętą oraz założyciele Szkolnego Klubu Motorowego przy ZSZ Nr 1 w Bychawie - Jarosław Bartoszek oraz Tomasz Rusinek.

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl