AKTUALNOŚCI:

Solidna praktyka – solidny zawód – pewna praca!!!

19 Wrzesień 2011
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie biorą udział w projekcie unijnym pod tytułem „Moje ambicje, moja przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów jest umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Szczególną wartość podjętych działań stanowią praktyki zawodowe. Będą w nich od października 2011 roku uczestniczyli uczniowie zdobywający zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych i technik informatyk.
więcej...

Projekt Comenius

16 Wrzesień 2011Otworzyć się, aby poznać innych

"S'ouvrir, pour se connaitre''
 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie od września 2011 roku  rozpoczyna się projekt COMENIUS.

   COMENIUS to program edukacyjny Unii Europejskiej, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

   Uczniowie i nauczyciele, korzystając ze środków finansowych przyznawanych przez Komisję Europejską, zrealizują projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołami partnerskimi z czterech krajów europejskich.

   Podejmowane działania wpłyną na wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania w naszej szkole,  wiążą się również ze zdobywaniem nowych umiejętności zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Szkoła jest kreatywna, nowoczesna, pracująca według najnowszych metod, wykorzystująca środki Unii Europejskiej do podniesienia jakości edukacji.

więcej...

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

27 Czerwiec 2011

Podsumowanie projektu
„Moje ambicje – moja przyszłość”
realizowanego w naszej szkole.

           
Od lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach mających na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

            Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 uczniów, w tym:

-  30 uczniów z klas maturalnych technikum (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 36 godz. z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki – 3 grupy po 10 osób); zajęcia te miały na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych,

- 10 uczniów z klas I Technikum Informatycznego uczestniczyło w warsztatach grafiki komputerowej (80 godz.); każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach z grafiki komputerowej w programach Ulead Video Studio 11 PL oraz 3ds Max 2010; w ramach tych zajęć został przeprowadzony konkurs, który wygrało 2 uczniów Tomasz Flis oraz Maciej Ciaramaga otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci tabletów.


więcej...

Wakacje!!!

22 Czerwiec 2011

,,Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,

jutro wakacje, lekcje skończone.

A teraz wszystkich czeka nagroda:

wakacje, słońce, piękna pogoda…….’’


  22 czerwca 2011 roku w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny.


 

więcej...

Egzamin zawodowy

17 Czerwiec 2011

I znów egzamin…

Jeszcze absolwentom po nocach śni się matura, a tu znów egzamin. Tym razem uczniowie stanęli przed wyzwaniem jakim jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole zdają  go klasy: IV TM, IV TI, III ZSZ. Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny składa się z dwóch części. 
Część I - zdający ma do rozwiązania 50 zadań sprawdzających wiadomości  z przedmiotów zawodowych, w części II  20 zadań sprawdzających wiedzę  z przedsiębiorczości. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin trwa  120 minut.

więcej...

VII GALA EUROPEJSKA - 2011

15 Czerwiec 2011
    Każdego roku w szkole organizowana jest Gala Europejska – impreza powiązana z jednym z ważniejszych wydarzeń w historii narodu polskiego – przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

    

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl