AKTUALNOŚCI:

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

27 Czerwiec 2011

Podsumowanie projektu
„Moje ambicje – moja przyszłość”
realizowanego w naszej szkole.

           
Od lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach mających na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

            Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 uczniów, w tym:

-  30 uczniów z klas maturalnych technikum (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 36 godz. z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki – 3 grupy po 10 osób); zajęcia te miały na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych,

- 10 uczniów z klas I Technikum Informatycznego uczestniczyło w warsztatach grafiki komputerowej (80 godz.); każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach z grafiki komputerowej w programach Ulead Video Studio 11 PL oraz 3ds Max 2010; w ramach tych zajęć został przeprowadzony konkurs, który wygrało 2 uczniów Tomasz Flis oraz Maciej Ciaramaga otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci tabletów.


więcej...

Wakacje!!!

22 Czerwiec 2011

,,Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,

jutro wakacje, lekcje skończone.

A teraz wszystkich czeka nagroda:

wakacje, słońce, piękna pogoda…….’’


  22 czerwca 2011 roku w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny.


 

więcej...

Egzamin zawodowy

17 Czerwiec 2011

I znów egzamin…

Jeszcze absolwentom po nocach śni się matura, a tu znów egzamin. Tym razem uczniowie stanęli przed wyzwaniem jakim jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole zdają  go klasy: IV TM, IV TI, III ZSZ. Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny składa się z dwóch części. 
Część I - zdający ma do rozwiązania 50 zadań sprawdzających wiadomości  z przedmiotów zawodowych, w części II  20 zadań sprawdzających wiedzę  z przedsiębiorczości. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin trwa  120 minut.

więcej...

VII GALA EUROPEJSKA - 2011

15 Czerwiec 2011
    Każdego roku w szkole organizowana jest Gala Europejska – impreza powiązana z jednym z ważniejszych wydarzeń w historii narodu polskiego – przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

    

więcej...

Przedsmak wakacji

15 Czerwiec 2011
Przedsmak wakacji……….Wtorek-14 czerwca 2011 roku klasa II TM/TPS  pod opieką pań: Katarzyny Maciejczyk i Urszuli Wilkołazkiej spędziła bardzo aktywnie grając w paintball . Jest to rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów, które za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Trafienie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad na ciele, masce bądź markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry. Dzień dostarczył oprócz świetnej zabawy niezapomnianych przeżyć oraz pozwolił na sprawdzenie swojej osobowości w ekstremalnych warunkach. Gra odbyła się w miejscowości Borkowizna- Gmina Strzyżewice , gdzie znajduje się  specjalnie przystosowane pole do gry, oraz lasy z okopami z II Wojny Światowej i wieloma naturalnymi przeszkodami. Zachęcamy wszystkich do takiej formy spędzania czasuJ   Więcej informacji :  www.sniper-paintball.pl

Galeria zdjęć ...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY III ZSZ

13 Czerwiec 2011

10 czerwca 2011 r. 21 uczniów klasy III ZSZ zakończyło przygodę ze szkołą zawodową. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodsze koleżanki i koledzy uroczyście pożegnali swoich absolwentów. Dyrekcja szkoły życzyła swoim absolwentom, by zdobyli jak największą ilość punktów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, bowiem to one otworzą im bramę do dalszej nauki w naszej szkole lub umożliwią dostanie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Podczas oficjalnej części wręczono świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W imieniu odchodzących uczniów przemówienie pożegnalne wygłosił Tomasz Palczewski.
  

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl