AKTUALNOŚCI:

Honor i Ojczyzna dewizą Mu były …

01 Październik 2011

   Tegoroczne Święto Szkoły odbyło się po raz dwudziesty trzeci. Tradycja naszej szkoły trwa od dnia 1 października 1988 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie nadano imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i wręczono Sztandar. Od tej chwili każdego roku, obchodzimy Święto Szkoły. W uroczystości wzięła udział społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni goście - Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Kozik, z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji  Hanna Gołofit, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, z-ca Burmistrza Bychawy Marta Wołoszyn, dyrektorzy szkół: Agnieszka Kukuryk wicedyrektor ZS im. ks. Atoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, Wiesław Choduń dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Elżbieta Sobaszek wicedyrektor SP w Bychawie, Piotr Gęba dyrektor BCK w Bychawie, Barbara Cywińska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Monika Głazik redaktor "Głosu Ziemi Bychawskiej", nauczyciele emeryci oraz byli dyrektorzy. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. Konrad Szlachta, który odprawił mszę świętą oraz założyciele Szkolnego Klubu Motorowego przy ZSZ Nr 1 w Bychawie - Jarosław Bartoszek oraz Tomasz Rusinek.

więcej...

XVI Biegi Przełajowe

30 Wrzesiań 2011

XVI Biegi Przełajowe "im. Hubala"  28.09.2011r.
 

 Klasyfikacja dziewcząt:

1. Natalia Tylec -  klasa III TI
2. Katarzyna Dycha – klasa I TI
3. Joanna Puchala – klasa IV TI


 Klasyfikacja chłopców:

1. Przemysław Rubaj – klasa IV TPS
2. Piotr Piechnik – klasa IV TPS
3. Piotr Kaszewski – klasa I TPS
więcej...

I Powiatowy Bieg Uliczny „ Biegaj z nami”

26 Wrzesień 2011

25.09.2011r pięcioosobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie wzięły udział w I Powiatowym Biegu Ulicznym „ Biegaj z nami”,  zorganizowanym z okazji otwarcia drogi powiatowej Babin – Bełżyce.

Sztafety dziewcząt i chłopców miały do pokonania 1000m odcinka trasy Babin – Bełżyce.

więcej...

Klub Motorowy ZSZ Nr 1 w Bychawie

22 Wrzesień 2011

Przed społecznością Bychawy otwiera się szansa na realizowanie ciekawego hobby. Otóż przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala powstał Klub Motorowy ZSZ Nr 1 w Bychawie, do członkowstwa w którym zapraszamy wszystkich chętnych.

więcej...

Solidna praktyka – solidny zawód – pewna praca!!!

19 Wrzesień 2011
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie biorą udział w projekcie unijnym pod tytułem „Moje ambicje, moja przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów jest umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Szczególną wartość podjętych działań stanowią praktyki zawodowe. Będą w nich od października 2011 roku uczestniczyli uczniowie zdobywający zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych i technik informatyk.
więcej...

Projekt Comenius

16 Wrzesień 2011Otworzyć się, aby poznać innych

"S'ouvrir, pour se connaitre''
 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie od września 2011 roku  rozpoczyna się projekt COMENIUS.

   COMENIUS to program edukacyjny Unii Europejskiej, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

   Uczniowie i nauczyciele, korzystając ze środków finansowych przyznawanych przez Komisję Europejską, zrealizują projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołami partnerskimi z czterech krajów europejskich.

   Podejmowane działania wpłyną na wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania w naszej szkole,  wiążą się również ze zdobywaniem nowych umiejętności zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Szkoła jest kreatywna, nowoczesna, pracująca według najnowszych metod, wykorzystująca środki Unii Europejskiej do podniesienia jakości edukacji.

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl