AKTUALNOŚCI:

Bieg po zdrowie

12 Październik 2019
 9 pażdziernika 2019 roku uczniowie klas pierwszych: Pawelec Michał, Ziętek Paweł, Malec Mateusz i Patryk wraz z nauczycielką wychowania fizycznego Katarzyną Maciejczyk wzięli udział w organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaraszowie „ Biegu po zdrowie”. Celem imprezy było rozwijanie  świadomości młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia. Kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do aktywnego spędzania czasu wolnego.
więcej...

Dzień zdrowia psychicznego

12 Październik 2019
 10 października 2019 roku klasa II technikum informatycznego wraz z opiekunem udała się do Bychawskiego Centrum Kultury na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W spotkaniu, oprócz młodzieży naszej szkoły, uczestniczyli również uczniowie pozostałych szkół bychawskich, lekarze psychiatrzy, osoby pracujące z chorymi i przede wszystkim bohaterowie wydarzenia – osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem : „Choroba psychiczna… niewidzialne piętno?”. W programie znalazły się miedzy innymi wystąpienie lekarza psychiatry dr A. Kochańskiego , burmistrza Pana Janusza Urbana oraz humorystyczne scenki z życia codziennego i występy muzyczne  przygotowane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej  w Bychawie.
Wydarzenie to miało na celu pokazanie tego, że choroba psychiczna to choroba jak każda inna, wymagająca leczenia, zrozumienia i akceptacji ze strony zdrowych ludzi po to, żeby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób chorych.

Galeria zdjęć ...

„Dumą naszą sztandar, Twoje imię na nim…”

11 Październik 2019
4 pażdziernika po raz 31 rozbrzmiała w murach naszej szkoły „Hubalowa legenda”. W tym dniu społeczność szkolna uczciła pamięć patrona szkoły – mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – ostatniego żołnierza Rzeczypospolitej, legendarnego dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w okupowanej przez Niemców Polsce.
Obchody święta szkoły rozpoczął dyrektor szkoły Pan Jerzy Sprawka przemówieniem, w którym przytoczył słowa Victora Hugo:
Przyszłość ma wiele imion:
dla słabych ma imię – niemożliwe,
dla nieśmiałych – nieznane,
dla myślących i odważnych – zwycięstwo.”
 
Następnie odprawiona została msza święta w intencji żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny, zmarłych nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona szkoły. Montaż słowno-muzyczny przybliżył zgromadzonym sylwetkę mjr. Hubala i jego heroiczną postawę w walce z okupantem.
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu lubelskiego na czele ze Starostą Lubelskim – Panem Zdzisławem Antoniem oraz Wicestarostą Lubelskim – Panem Andrzejem Chrząstowskim,  przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie na czele z dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Panią Elżbietą Denejko oraz wizytator – Panią Ewą Podkańską, władze Urzędu Miejskiego reprezentowane przez Panią Bożenę Marzec, dyrektorzy okolicznych szkół oraz placówek kulturalno - oświatowych, emerytowani nauczyciele oraz rodzice uczniów klas pierwszych.
  

Galeria zdjęć ...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 Październik 2019
 Dnia 11.10.2019 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu wzięło udział 171 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 18 kandydatów. W trakcie tajnego głosowania, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na 3 wybranych kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 3 było nieważne.

 

Komisja Wyborcza w składzie: Dominika Sprawka IV Ti, Natalia Depkiewicz IV Ti, Bartłomiej Milanowski III Ti oraz Szymon Rzycidło kl. II Ti czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. 

   Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Robert Skoczylas.

   Po przeliczeniu głosów członkami Samorządu Uczniowskiego na lata 2019/2020 zostali:

Otylia Grobelna - przewodnicząca

Król Wiktor – zastępca

Baran Piotr – członek

Bigos Łukasz – członek

Budzyński Kacper – członek

Kaźmierak Bartłomiej – członek

Kryk Michał – członek

    Nowo wybranym władzom Samorządu Szkolnego gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności !!!

Włoska przygoda zakończona ...

28 Wrzesień 2019
  Z Erasmusem w Europie” to kolejny projekt staży zawodowych realizowany w naszej szkole. Uczniowie „Hubala”, kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich wyjechali w 18-osobowej grupie, pod opieką dwóch nauczycieli do Spoleto. Okres stażu trwał od 09.09.2019 do 20.09.2019 r.   Po długiej i pełnej ciekawych wrażeń podróży samolotem, na trasie Warszawa Modlin-Rzym Ciampino, oraz dalej autokarem stażyści znaleźli się w Spoleto, by zakwaterować się w hotelu Arca. Następnego dnia przekwaterowani zostali do hostelu Casa di Ospitalita Nazareno, gdzie mieszkali przez dwa tygodnie. W pierwszym dniu pobytu odbył się krótki egzamin diagnozujący znajomość języka włoskiego a następnie udali się na wspólny spacer po Spoleto.

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl