AKTUALNOŚCI:

Projekt Comenius

16 Wrzesień 2011Otworzyć się, aby poznać innych

"S'ouvrir, pour se connaitre''
 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie od września 2011 roku  rozpoczyna się projekt COMENIUS.

   COMENIUS to program edukacyjny Unii Europejskiej, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

   Uczniowie i nauczyciele, korzystając ze środków finansowych przyznawanych przez Komisję Europejską, zrealizują projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołami partnerskimi z czterech krajów europejskich.

   Podejmowane działania wpłyną na wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania w naszej szkole,  wiążą się również ze zdobywaniem nowych umiejętności zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Szkoła jest kreatywna, nowoczesna, pracująca według najnowszych metod, wykorzystująca środki Unii Europejskiej do podniesienia jakości edukacji.

więcej...

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

27 Czerwiec 2011

Podsumowanie projektu
„Moje ambicje – moja przyszłość”
realizowanego w naszej szkole.

           
Od lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach mających na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

            Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 uczniów, w tym:

-  30 uczniów z klas maturalnych technikum (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 36 godz. z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki – 3 grupy po 10 osób); zajęcia te miały na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych,

- 10 uczniów z klas I Technikum Informatycznego uczestniczyło w warsztatach grafiki komputerowej (80 godz.); każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach z grafiki komputerowej w programach Ulead Video Studio 11 PL oraz 3ds Max 2010; w ramach tych zajęć został przeprowadzony konkurs, który wygrało 2 uczniów Tomasz Flis oraz Maciej Ciaramaga otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci tabletów.


więcej...

Wakacje!!!

22 Czerwiec 2011

,,Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,

jutro wakacje, lekcje skończone.

A teraz wszystkich czeka nagroda:

wakacje, słońce, piękna pogoda…….’’


  22 czerwca 2011 roku w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny.


 

więcej...

Egzamin zawodowy

17 Czerwiec 2011

I znów egzamin…

Jeszcze absolwentom po nocach śni się matura, a tu znów egzamin. Tym razem uczniowie stanęli przed wyzwaniem jakim jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole zdają  go klasy: IV TM, IV TI, III ZSZ. Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny składa się z dwóch części. 
Część I - zdający ma do rozwiązania 50 zadań sprawdzających wiadomości  z przedmiotów zawodowych, w części II  20 zadań sprawdzających wiedzę  z przedsiębiorczości. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin trwa  120 minut.

więcej...

VII GALA EUROPEJSKA - 2011

15 Czerwiec 2011
    Każdego roku w szkole organizowana jest Gala Europejska – impreza powiązana z jednym z ważniejszych wydarzeń w historii narodu polskiego – przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

    

więcej...

Przedsmak wakacji

15 Czerwiec 2011
Przedsmak wakacji……….Wtorek-14 czerwca 2011 roku klasa II TM/TPS  pod opieką pań: Katarzyny Maciejczyk i Urszuli Wilkołazkiej spędziła bardzo aktywnie grając w paintball . Jest to rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów, które za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Trafienie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad na ciele, masce bądź markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry. Dzień dostarczył oprócz świetnej zabawy niezapomnianych przeżyć oraz pozwolił na sprawdzenie swojej osobowości w ekstremalnych warunkach. Gra odbyła się w miejscowości Borkowizna- Gmina Strzyżewice , gdzie znajduje się  specjalnie przystosowane pole do gry, oraz lasy z okopami z II Wojny Światowej i wieloma naturalnymi przeszkodami. Zachęcamy wszystkich do takiej formy spędzania czasuJ   Więcej informacji :  www.sniper-paintball.pl

Galeria zdjęć ...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl